Lisatud: 17. aprill 2006

Viimati muudetud: 26. märts 2009

A A A
Prindi

Põllumajandusmaa metsastamise toetus 2005

 

Põllumajandusmaa metsastamise toetuse aluseks on põllumajandusministri määrus "Põllumajandusmaa metsastamise toetuse saamise täpsemad nõuded ningtoetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord".

 

Põllumajandusmaa metsastamise toetuse eesmärgiks on vähendada põllumajanduslikust kasutusest väljajäänud ja põllumajanduseks vähemsobivate maade osakaalu seeläbi, et toetatakse nende maade metsastamist ja hooldust.

 

 

Toetust võib taotleda:

  • metsakultuuri rajamiseks põllumajandusmaale;
  • põllumajandusmaa metsastamise toetusega rajatud metsakultuuri hooldamiseks;
  • põllumajandusmaa metsastamise toetusega rajatud metsakultuuri ühekordseks täiendamiseks, et taastada hukkunud metsakultuuri.

 

Põllumajandusmaa rajamise toetuse põhilised tingimused:

 

·        metsastatav põllumajandusmaa peab olema toetuse taotlemisele eelneva viie aasta jooksul olnud vähemalt üks kord kasutuses;

·        põld, mille kohta toetust taotletakse, peab olema kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse ning olema taotleja omandis;

·        istutusmaterjalina võib kasutada Eestis metsapuudena kasvatada lubatud kõvasid lehtpuid ning okaspuid (toetuse alla ei kuulu okaspuud jõulupuu kasvatamise eesmärgil);

·        istutusmaterjal peab olema soetatud isikult, kellele on Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse välja andnud tegevusloa, või peab taotleja omama ise nimetatud luba.

 

Istutatavas okaspuukultuuris peab olema vähemalt 25% lehtpuid, okaspuu puhtpuistusid rajada ei ole lubatud. Vähem lehtpuid võib istutada juhul, kui keskkonnateenistus on andnud selleks vastavasisulise kinnituse, mis peab olema märgitud taotlusele.

 

Kui taotleja taotleb põllumajandusmaa metsastamise toetust, võtab ta endale kohustuse täita kõiki toetuse tingimusi viie aasta jooksul alates 24. märtsist 2005.

 

Taimed peavad olema soetatud tänavu ja metsakultuur peab olema rajatud 1. juuniks. Taotlejal tuleb esitada PRIA-le hiljemalt 10. juuniks metsapuutaimede soetamist tõendava dokumendi koopia. Kuni 10. juunini saab taotleja muuta ka oma taotlusel okaspuude ja lehtpuude arvu, et  see oleks kooskõlas soetusdokumentides esitatud taimede arvuga.

 

Metsakultuuri rajamise toetuse määr on 13 801 kr/ha, hooldustoetuse määr 1205 kr/ha ja täiendamistoetuse määr 2003 kr/ha.

 

2005. aastal kestis taotluste vastuvõtt  14. kuni 24. märtsini PRIA piirkondlikes büroodes. Kuna hooldus- ja täiendamistoetust saab taotleda vaid nendele põldudele, millele on rajatud metsakultuur käesoleva toetuse raames, siis saab hooldus- ja täiendamistoetust taotleda alates 2006. aastast.

 

Metsakultuuri rajamise toetuse taotlus-tegevuskava  ja põllumassiivi kaart tuleb enne PRIA-le esitamist kooskõlastada piirkondliku maaparandusbüroo ja maakonna keskkonnateenistusega. Maaparandusbürood ja keskkonnateenistused kooskõlastasid taotlusi 31. jaanuarist kuni 14. märtsini 2005.

 

Lisainfot saab maaelu arengu toetuste büroost telefonil 737 1276.

 

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus