Lisatud: 09. juuni 2005

Viimati muudetud: 02. september 2009

A A A
Prindi

Põllumajanduslik keskkonnatoetus 2004

Põllumajandusliku keskkonnatoetuse taotlemise aluseks on põllumajandusministri määrus “Põllumajandusliku keskkonnatoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord”.

2004. aastal saab põllumajandusliku keskkonnatoetuse raames taotleda toetust järgnevate tegevuste eest:
1. Keskkonnasõbralik tootmine
- põllumajanduslikus kasutuses oleva maa eest (k.a lühiajalised rohumaad) 714 kr/ha;
- rohumaa eest (v.a  poollooduslikud kooslused) 331 kr/ha.
2. Mahepõllumajanduslik tootmine
- püsirohumaa ja loodusliku rohumaa eest, mille hektari kohta peetakse vähemalt 0,1 lü loomi ja nendest vähemalt 50% on mahepõllumajanduslikul pidamisel, 1156 kr/ha;
- teravilja, kaunvilja, tehnilise kultuuri, kartuli, söödajuurvilja, mustkesa ja lühiajalise rohumaa eest 1516 kr/ha;
- avamaa köögivilja, ravim- ja maitsetaimede ning puuvilja- ja marjakultuuride eest 3764 kr/ha.
3. Ohustatud tõugu looma kasvatamisel 2550 krooni eesti tõugu hobuse eest.

Taotluste täitmisel aitavad taotlejaid spetsiaalse koolituse saanud nõustajad, kelle kontaktandmed on saadaval nii Põllumajanduse PRIA büroodes kui ka veebilehel. Põllumajandusliku keskkonnatoetuse taotlusi võetakse vastu PRIA piirkondlikes büroodes 17. maist kuni 15. juunini 2004.

Toetust saab taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline ja juriidiline isik, seltsing ning muu juriidilise isiku staatuseta ühendus.

Toetust saab taotleda vähemalt 1,00 ha põllumajanduslikus kasutuses oleva maa kohta, mis on kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. Iga põllu pindala, millele toetust taotletakse peab olema vähemalt 0,30 ha. Ohustatud tõugu looma kasvatamisel peab taotleja kasutuses olema vähemalt 1,00 hektar maad.

Põllumajanduslikku keskkonnatoetust taotledes tuleb taotlejal võtta kohustus täita kõiki toetuse saamise nõudeid viie aasta jooksul alates 15. juunist 2004.

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus