Lisatud: 06. märts 2018

Viimati muudetud: 09. november 2018

A A A
Prindi

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Või ja lõssipulbri sekkumiskokkuost on Euroopa Ühenduse turukorralduslik meede, mida rakendatakse piimasektori toetamiseks. Sekkumiskokkuostu abil stabiliseeritakse piimatoodete turgu, tagades tootjatele minimaalse hinnataseme toodetud või ja lõssipulbri eest.

Selle meetme raames ostavad sekkumisametid juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt kokku heakskiidetud ettevõttes toodetud võid ja lõssipulbrit, korraldavad selle ladustamise. Eestis täidab sekkumisameti ülesandeid Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artiklile 12 on 1.märtsist kuni 30. septembrini 2018 avatud Või ja Lõssipulbri sekkumiskokkuost.

Sekkumiskokkuostuks pakutavat võid ja lõssipulbrit toota sooviv ettevõte peab taotlema sekkumisameti heakskiitu. Eestis võid ja lõssipulbrit tootvad ettevõtted peavad taotlema PRIA heakskiitu.

Lõssipulbri ja või kokkuostu pakkumusi võivad teha nii füüsilised kui ka juriidilised isikud.

Lõssipulbri ja või kokkuostus osaleva pakkuja andmed peavad olema kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.

 

VÕI SEKKUMISKOKKUOST

Või sekkumiskokkuost toimub kindlaksmääratud hinnaga pakkumuste teel.

Või kokkuostu hind on 221,75 EUR/100 kg.

Või koguseline piirang kindlaksmääratud hinnaga sekkumiskokkuostul ajavahemikul 1.märts kuni 30. september on 50 000 tonni.

Pakkumus taotlusi saab esitada iga päev. Taotlused/pakkumused esitada PRIA keskusesse Tähe 4, Tartu või e-posti aadressile turukorraldus@pria.ee

Kogu info või sekkumiskokkuostu kohta leiate infomaterjalist Abiks Taotlejale.

 

LÕSSIPULBRI SEKKUMISKOKKUOST

Lõssipulbri sekkumiskokkuost toimub ainult pakkumismenetluse teel.

Pakkumuste esitamise ajavahemikud lõpevad iga kuu kolmandal teisipäeval kell 12.00 Eesti aja järgi. Taotlused/pakkumused esitada PRIA keskusesse Tähe 4, Tartu või e-posti aadressile turukorraldus@pria.ee

Kindlaksmääratud hinnaga lõssipulbri kokkuostu ei toimu, sest nõukogu määrusega (EL) 2018/147 on ajavahemikul 1.märts kuni 30.september 2018 kehtestatud kindlaksmääratud hinnaga lõssipulbri kokkuostu koguseline piirang 0 tonni.

Kogu info lõssipulbri sekkumiskokkuostu kohta leiate infomaterjalist Abiks taotlejale.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA keskusest Tartus, Tähe 4. PRIA turukorralduse büroo telefonil 737 1338, e-post: turukorraldus@pria.ee

 

 

Juriidilised alused
Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Tootjarühma loomise ja arendamise toetuse maksenõuete esitamise voor (MAK 2014-2020 meede 9.1) 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike