Lisatud: 19. veebruar 2014

Viimati muudetud: 23. august 2018

A A A
Prindi

Piimasektori eritoetus 2014

     

Piimasektori eritoetuse taotlemine ja toetusõiguste üleandmine 2014

Piimasektori eritoetuse taotluste vastuvõtt kestab 2. märtsist 20. märtsini 2014. e-PRIAs saab taotlusi esitada ööpäevaringselt alates pühapäevast, 2. märtsist. PRIA maakondlikes teenindusbüroodes algab taotluste vastuvõtt esmaspäeval, 3. märtsil.


 

EESMÄRK

2014. a ei ole võimalik taotleda ühtegi üleminekutoetust, kuna riigieelarvest ei ole 2014. aastal üleminekutoetuste maksmiseks raha eraldatud. Üleminekutoetuste hulka kuuluvad ammlehma ja ute kasvatamise ning veise, piima ja ute üleminekutoetus ning põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus. Küll lubatakse põllumajandusministri kehtestatud määruse alusel toetusõigusi (veise, piima ja ute täiendava otsetoetuse toetusõigused; põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse toetusõigused) üle anda. Toetusõigused on jälle vajalikud, kui järgmistel aastatel tekib võimalus üleminekutoetuste rakendamiseks.

Piimasektori eritoetuse eesmärk on hüvitada loomakasvatajatele osaliselt nende kulutused ja tõsta sellega nende konkurentsivõimet. Piimasektori eritoetuse eesmärgiks on tootmistaseme säilitamine majapidamistes, kus on 100 ja vähema pealised piimatootmiskvooti omavate tootjate piimakarjad.

Tagasi algusesse

 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Piimasektori eritoetuse taotluste vastuvõtt kestab 2. märtsist 20. märtsini 2014. e-PRIAs saab taotlusi esitada ööpäevaringselt alates pühapäevast, 2. märtsist. PRIA maakondlikes teenindusbüroodes algab taotluste vastuvõtt esmaspäeval, 3. märtsil. Piimasektori eritoetust saab taotleda ka hilinenult 21. märtsist 14. aprillini. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetust 1% iga hilinetud tööpäeva kohta. Pärast 14. aprilli 2014 esitatud piimasektori eritoetuse taotlusi menetlusse ei võeta.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.00. Taotluse esitamise aega on võimalik kõikidele päevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg). Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

Täpsem info e-PRIA kohta www.pria.ee/epria.

 Tagasi algusesse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

• Toetust võib taotleda põllumajandusega tegelev isik, kes on taotluse esitamise aastale eelnenud kvoodiaastal täitnud temale määratud piima individuaalset tootmiskvooti vähemalt 50% ulatuses;

• tema nimel on 31. märtsi 2009. aasta ja taotluse esitamise aasta 2. märtsi seisuga põllumajandusloomade registris registreeritud:

a) kuni 100 piimalehma;

b) üle 100 piimalehma ning tema ettevõte asukoht on saarel, kus ei ole piimatööstust ja kus puudub tasuta püsiühendus piimatööstust omava piirkonnaga.

• Taotlejal on kohustus täita nõuetele vastavuse nõudeid kogu põllumajanduslikus majapidamises;

• Taotleja märgib taotlusele tema nimel taotlemisaasta 2. märtsi seisuga põllumajandusloomade registris registreeritud piimalehmade arvu.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE ÜHIKUMÄÄRA KEHTESTAMINE

PRIA kehtestab piimasektori eritoetuse ühikumäära 24. novembriks 2014.

 Tagasi algusesse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Piimasektori eritoetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab PRIA 1. detsembriks 2014. Toetus makstakse välja hiljemalt 30. juuniks 2015.

Tagasi algusesse

 

FINANTSDISTSIPLIINI REEGLID

2013. a novembris võttis Euroopa Nõukogu vastu nn finantsdistsipliini reeglid, mille alusel tuli üle 2000 euro ulatuvate ÜPT+ERI summade puhul vähendada ülejäävat osa 2,453658 % võrra. Vähendus leiti taotlejal saadaolevatelt täissummadelt.

Üle-euroopalise toetuste vähendamise tingis 2014. aasta Euroopa Liidu põllumajanduseelarves prognoositud puudujääk, mille põhjuseks oli liidu viimane laienemine. Finantsdistsipliini reeglite alusel vähendamine võib rakenduda ka 2014. Otsuse toetuse vähendamise osas võib teha Euroopa Nõukogu või Euroopa Komisjon hiljemalt 16. oktoobriks 2014.

Tagasi algusesse

 

TOETUSÕIGUSTE ÜLEANDMISEST

Kuigi 2014. a ei ole võimalik taotleda ühtegi üleminekutoetust saab endiselt teisele isikule üle anda ehk võõrandada veise, piima ja ute täiendava otsetoetuse toetusõigusi  ning põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse toetusõigusi. Heinaseemne täiendava otsetoetuse toetusõigusi saab ainult pärimisega üle võtta. Toetusõiguste ülevõtmiseks tuleb koos piimasektori eritoetuse taotlusega esitada vorm PT52.

 Tagasi algusesse

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA infotelefonil 737 7679.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE LISAMATERJALID

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike