Lisatud: 09. juuni 2005

Viimati muudetud: 20. jaanuar 2009

A A A
Prindi

Piimalehma kasvatamise toetus

Piimalehma kasvatamise toetust makstakse määruse "Piimalehma kasvatamise toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord" alusel.

Piimalehma kasvatamise toetust saab taotleda füüsilisest isikust ettevõtja (FIE), äriühing või põllumajandusministri poolt nimetatud põllumajanduslikku haridust andev õppeasutus, kelle lehmad on taotluse esitamise hetkeks registreeritud põllumajandusloomade registris ja kuuluvad 2004. aasta 1. veebruari seisuga piimajõudluskontrolli alla. Kuna selle kontrolli alla kuuluvad ka mullikad, võib loomaomanik taotlusele lisada ka need loomad, kes on poeginud pärast 1. veebruari ning enne taotluse esitamist. Sellisel juhul peab omanik tagama ka vastava teate kiires korras PRIA-le edastamise selleks, et vasikas märgistada. Samuti tuleb 7 päeva jooksul Jõudluskontrolli Keskusele esitada poegimisteade, mille alusel kantakse loom põhikarja lehmade hulka. 

Piimalehma kasvatamise toetuse taotlusi võetakse vastu Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) piirkondlikes büroodes ajavahemikul 2. - 20. veebruar.

Toetuse saamiseks peab taotleja pidama taotluses märgitud piimalehmi oma karjas taotluse esitamise ajast kuni 26. aprillini ehk toetuse määramiseni.

Rikkumiseks ei loeta seda, kui loomade arv on pidamisperioodi jooksul vähenenud taotleja surma või pikaajalise töövõimetuse, loodusõnnetuse, loomataudi puhkemise või looma karjast taotleja tahtest sõltumatult väljaviimise tõttu ja sellest sündmusest on seitsme päeva jooksul PRIA-le kirjalikult teatatud.

PRIA küsib Maksuametist ja Äriregistrist järele, kas toetuse taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja või äriühing.

Kontrollimaks, kas piimalehmad kuuluvad jõudluskontrolli alla, esitab PRIA Jõudluskontrolli Keskusele andmed taotlustel esitatud piimalehmade kohta.

Taotlejate maakarja tõugu piimalehmade kohta esitab PRIA andmed Veterinaar- ja Toiduametile, kes vaatab üle, kas taotlusel olevad lehmad on maakarja tõugu.

PRIA kontrollib taotluses lehmade kohta esitatud andmeid põllumajandusloomade registris olevate andmete alusel. Kohapeal käib PRIA kontrollimas 5% taotluste esitajatest.

Taotlusvorme saab PRIA kodulehelt ja piirkondlikest büroodest.

 

2004. aastal on piimalehma kasvatamise toetuse ühikumääraks kehtestatud:

 

1. 1065 krooni piimalehma kohta, kes ei ole ohustatud tõugu eesti maakarja piimalehm;

2. 2600 krooni ohustatud tõugu eesti maakarja piimalehma kohta.

 

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner