Lisatud: 13. jaanuar 2009

Viimati muudetud: 06. oktoober 2015

A A A
Prindi

Piimakvoot

2014/2015 oli Eestile määratud piimakvoodi suuruseks 692 926 049 kg

Eesti tarnekvoodi suurus oli 687 975 699 kg ja otseturustuskvoot 4 950 350 kg.

Kvoodi omanikke oli kokku 765, neist tarne omanikke 669 ja otse omanikke 158.

 

Piima tootmiskvoodid on Euroopa Liidu (EL) ühtse põllumajanduspoliitika üks meede, mille rakendamise eesmärgiks on piirata piima ületootmist. Igale liikmesriigile on antud kindel tootmiskvoot, mille määramisel on aluseks võetud mingi ajalooline referentsaasta. Liikmesriigid jaotavad selle omakorda põllumajandustootjatele individuaalseteks kvootideks. See osa üldriiklikust kvoodist, mis ei kuulu tootjatele, moodustab reservi.

Piimakvoot jaguneb tarne- ja otseturustuskvoodiks. Tarnekvoot on maksimaalne piima kogus, mida tohib müüa piima töötlejale. Otseturustuskvoot aga hõlmab piima ja piimatooteid, mida tootja müüb või annab otse lõpptarbijale, kusjuures piimatooted arvestatakse vastavate valemite abil piimaks ümber.

2014/2015 ületas Eesti talle määratud tarnekvooti, korrigeeritud täituvus oli 696 114 934,49 kg ehk 101,17%

 PRIA vähendab võrdeliselt kõigi individuaalset kvooti ületanud põllumajandustootjate tarnitud piimakoguseid individuaalse kvoodi täitmata jätnud põllumajandustootjate täitmata jäetud kvoodikoguste ning reservis oleva kvoodikoguse ulatuses.

Peale vähendamist on vähendamiskoefitsent 0,7717

Seega maksab iga tootja kvoodiületustasu, kes ületas talle määratud tarnekvooti, oma ületatud koguste eest. Ületustasu määr on 27,83€ 100 kg kohta.

Kvoodiületamise tasu maksmise tähtaeg on 1.oktoober 2015. Vastavalt põllumajandusministri määruse nr 28 § 12 kohaselt võib PRIA põllumajandustootja avalduse alusel kvoodi ületamise eest tasu maksmise kohustuse ajatada kuni kolmeks intressita osamakseks maksetähtaegadega 30.09.2015; 30.09.2016 ja 30.09.2017. Esimese osamakse suurus peab olema vähemalt 1/3 ja teise osamaksega peab olema kaetud vähemalt 2/3 kvoodiületamise tasu kogusuurusest. Määruse § 12 lg 2 kohaselt loetakse Intressita ajatamist põllumajanduslikuks vähese tähtsusega abiks ajatamist taotlevale põllumajandustootjale. Abi suurusena arvestatakse teise ja kolmanda osamakse osas iga põllumajandustootja suhtes kindlaks määratava turuintressi (abi brutoekvivalent) ja null intressi vahe. Vähese tähtsusega abi kogusumma ei tohi ületada mistahes kolme järjestikkuse majandusaasta koguarvestuses 15 000 eurot.

 Täpsemalt tasu arvestamise ja maksmise ning ajatamise kohta saate lugeda allpoololevast juhendist:  "Piimakvoodi ületamise tasu ajatamise kalkulaator ja selgitus" 

 

 

Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Tootjarühma loomise ja arendamise toetuse maksenõuete esitamise voor (MAK 2014-2020 meede 9.1) 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner