Lisatud: 14. aprill 2010

Viimati muudetud: 12. märts 2012

A A A
Prindi

Piima turutoetus 2010

EESMÄRK

Finants- ja majanduskriis on põhjustanud piimatoodete hinna languse maailmaturul. Kriisi ja pakkumise muutused on märkimisväärselt langetanud piimatoodete hindasid ka Euroopa ühenduse turul. Piimatoodete hinnalangus on tugevalt mõjutanud tootjahindasid, millest jätkusuutlikuks taastumiseks kulub väga kaua aega. Euroopa Komisjon on otsustanud Euroopa Liidu eelarvest Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi kaudu anda liikmesriikidele rahastamispaketi, millega saaks piimatootjaid toetada.

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Piima turutoetuse puhul ei toimu taotluste vastuvõttu. Toetus määratakse kõigile kvoodiomanikele, kes vastavad määrusega kehtestatud tingimustele.

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Piima turutoetus on ühekordne Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi kaudu rahastatav toetusmeede. Piima turutoetust makstakse Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1233/2009 alusel. Täpsemad nõuded piima turutoetuse saamiseks on kindlaks määratud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 1 lõike 3 alusel kehtestatud põllumajandusministri 24. märtsi 2010. a. määrusega nr 37 „Piima turutoetuse saamise nõuded ning toetuse menetlemise kord".

Piima turutoetust makstakse põllumajandusliku tegevusega tegelevale isikule, kellele on 2009. aasta 31. detsembri seisuga määratud individuaalne piima tootmiskvoot. Ajavahemikul 1. september kuni 31. detsember 2009 peab põllumajandustootja olema esitanud andmed otseturustuskvoodi täitmise kohta või on piima kokkuostja esitanud andmed põllumajandustootja tarnekvoodi täitmise kohta. Arvesse võetakse ka need andmed, mis on laekunud hiljemalt 1. veebruariks 2010.

Eestile kehtestatud toetuse piirmäär on 1,302069 miljonit eurot, mis konverteeritakse kroonideks 17.12.2009 kehtinud vahetuskursiga 15,6466 krooni/euro ja lubatud kogumakseks on 20 372 952 krooni.

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Piima turutoetus määratakse 30. aprilliks 2010 ja makstakse välja hiljemalt 30. juuniks 2010.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab telefonil 737 1358.

Uudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus