Lisatud: 26. august 2016

Viimati muudetud: 16. detsember 2016

A A A
Prindi

Piima- ja piimatootesektori tootjaorganisatsiooni tunnustamine

EESMÄRK

Piima- ja piimatootesektori tootjaorganisatsioonide tunnustamine, mis on eelduseks läbirääkimiste pidamise kohta tootmismahu ja toorpiima koguse osas.

 

TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Piima- ja piimatootesektori tootjaorganisatsiooni tunnustamist võib taotleda tootjaorganisatsioon, kes tarnib toorpiima kalendriaasta jooksul kogu Eesti toorpiima kogusest vähemalt 5 protsenti (Statistikaameti lehelt leitav).

Tootjaorganisatsiooni tunnustamise taotlemisel võetakse minimaalse tarnitava toorpiima koguse nõude täitmise arvestamisel aluseks taotleja poolt taotluse esitamise kuule eelneva 12 kuu jooksul tarnitud toorpiima kogus.

TAOTLUSTE VASTUVÕTMISE AEG JA KOHT

Tunnustamise taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le tunnustamise taotluse (vt. vormid). PRIA võib taotlejalt piima- ja piimatootesektori tootjaorganisatsiooni tunnustamise taotlemisel nõuda lisadokumente toorpiima koguse kohta.

Taotluseid ja teateid saab esitada PRIA keskusesse Tähe 4, Tartu või e-post: turukorraldus@pria.ee

Vajadusel võib PRIA teostada taotleja juures kohapealset kontrolli.

Kui taotleja ei ole varasemalt PRIA klient, tuleb koos tunnustamise taotlusega esitada PRIA-le ka avaldus taotleja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.

PRIA teeb piima- ja piimatootesektori tootjaorganisatsiooni tunnustamise või tunnustamata jätmise otsuse nelja kuu jooksul nõuetekohase taotluse ja vajadusel lisadokumentide esitamisest arvates.

 

TEAVITAMINE

Tunnustatud tootjaorganisatsioon võib pidada läbirääkimisi tema liikmeks olevate põllumajandustootjate nimel kogu või osa nende ühistoodangu suhtes toorpiima tarnimise lepingute üle.

Enne igat läbirääkimiste algust tuleb tunnustatud tootjaorganisatsioonil esitada PRIA-le teade (vt. vormid) läbiräägitava hinnangulise tootmismahu ja eeldatava toorpiima koguse kohta tarneperioodil. 

Iga aasta 31. jaanuariks esitab tunnustatud tootjaorganisatsioon teate lõppenud kalendriaastal läbirääkimistega hõlmatud tegelikult tarnitud toorpiima koguse kohta (vt. vormid).

Tootjaorganisatsiooni puhul, mille liikmed on teistest liikmesriikidest, tuleb tarnitud toorpiima kogused märkida tootjaliikmesriigiti.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA turukorralduse büroo (PRIA keskusest Tartus, Tähe 4) telefonil 737 1340 või e-posti aadressil turukorraldus@pria.ee.

 Uudised

2017. aastal maksis Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) 21 085 kliendile kokku 306 705 759 eurot ameti vahendatud toetusi. 13 toetusesaajal ületasid saadud summad miljon eurot. Paljud soovisid toetusi mitmest meetmest – väljamakseid tegi PRIA 2017.a kokku rohkem kui 63 000 taotluse põhjal. Mullu põllumajandustootjatele, kalandussektorile, avaliku sektori asutustele, MTÜdele jt välja makstud toetuste kogusumma oli 2016.a-ga võrreldes ligi 58 miljonit eurot suurem.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike