Lisatud: 13. märts 2007

Viimati muudetud: 09. märts 2010

A A A
Prindi

Nõuande- ja teabeleviteenuste toetamine (RAK meede 3.8)

Nõuandetoetust saab taotleda küla, alevi või aleviku territooriumil tegutsev ettevõtja, kes omab või kasutab õiguslikul alusel põllumajandusmaad või loomakasvatusega tegeledes peab vähemalt ühte hane, hobust, jaanalindu, kalkunit, kana, kitse, küülikut, lammast, mesilassülemit, minki, naaritsat, parti, rebast, siga, t¨int¨iljat, tuhkrut, veist või vutti.

 

Nõuandetoetust antakse kuni 75% nõuandeteenuse maksumusest, kuid mitte rohkem kui 12 000 krooni ühe taotleja kohta kalendriaastas. Nõuande eest peab olema tasutud enne taotluse esitamist.

 

Nõuandeteenuse arve peab olema väljastatud tunnustatud nõuandekeskuse poolt ja nõuandeteenus peab olema osutatud tunnustatud nõuandekeskusega lepingulises suhtes oleva konsulendi poolt, kes on vastavas valdkonnas või alavaldkonnas atesteeritud või omab vastavat kutsekvalifikatsiooni.

 

Nõuandeteenus peab olema vormistatud paberkandjal vähemalt kahes eksemplaris, millest üks jääb põllumehele ja teine nõuandekeskusele.

 

Nõuandeteenus võib olla osutatud: 

·       põllumajandussaaduse, söödatootmise, marja- ja seenekasvatuse valdkonnas tootmiseks ja tootmise arendamiseks,

·        finantsmajanduse valdkonnas;

·       erametsa majandamiseks, kui põllumajandustootja ei küsi selleks toetust Erametsakeskusest.

 

 


 

Individuaalse nõuandeteenuse toetuse taotluste vastuvõtt toimub 27. juulist - 30. novembrini.

 

Taotluse läbivaatamine võib kesta kuni 50 tööpäeva. Toetus makstakse nõuandetoetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

13.03 kuni 27.03.06 toimunud üleriigiliste infopäevade taotlusvooru ajal kehtinud kava

Üleriigiliste infopäevade korraldamiseks antakse toetust kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest, kuid mitte rohkem kui 15 000 krooni ühe kalendripäeva kohta. Maakondlike infopäevade korraldamiseks antakse toetust kuni 80% abikõlblike kulude maksumusest, kuid mitte rohkem kui 12 000 krooni ühe kalendripäeva kohta.

 

Üleriigiliste infopäevade korraldamise aluseks on infopäevade kava, kus on sätestatud korraldamist vajavate infopäevade teemad. See kava on kättesaadav PRIA koduleheküljelt ning piirkondlikest büroodest. Maakondlike infopäevade teemad pole ette määratud ning iga maavalitsuse juures olev komisjon saab ise otsustada, millised taotlejate poolt pakutud teemadest on selle maakonna jaoks vajalikud.

 

Infopäevade korraldamise toetust võivad taotleda juriidilised isikud, kes tegelevad nõuande-, teabelevi- või koolitusteenuse osutamisega. Toetus makstakse välja kolme kuu jooksul pärast korrektse kuludeklaratsiooni ning sellega seonduvate dokumentide esitamist.

Üleriigiliste infopäevade korraldamise toetuse taotlusdokumentide vastuvõtt toimub 30. novembrist kuni 13. detsembrini. Maakondlike infopäevade korraldamise toetustaotluste vastuvõtt toimub 09.-23. aprill 2007.

NB! 13. detsembril lõppeb dokumentide vastuvõtt kell 15.00.

 

Uudised

Kuni 26. juunini 2019 on võimalik taotleda põllumajanduskindlustustoetust, millega hüvitatakse osaliselt põllumajandustootja saagi, loomade ja taimede kindlustusmaksed.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner