Lisatud: 18. detsember 2014

Viimati muudetud: 04. aprill 2017

A A A
Prindi

Natura 2000 toetus erametsamaale 2014

Toetuse eesmärk on kaasa aidata Natura 2000 võrgustiku alal asuva erametsamaa säästvale kasutusele kompenseerides erametsaomanikele metsade majandamisel saamata jäänud tulu.

Toetust võib taotleda vähemalt 0,3 hektari suuruse taotleja omandis oleva metsaala kohta, mis asub Natura 2000 võrgustiku alal ja on kantud metsaalana keskkonnaregistrisse. Keskonnaregistrisse kantud alasid vaata Maa-ameti kaardiserveri kaardilt “Natura metsatoetused“. Taotleja peab täitma aasta jooksul looduskaitseseaduse ja metsaseaduse nõudeid.

Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb Erametsakeskus hiljemalt 31. detsembriks 2014. a.

Toetust makstakse Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013 alusel Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning kaasfinantseeritakse Eesti riigi eelarvest. Toetuse määr Natura 2000 piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal asuva ühe hektari metsaala kohta 60,08 eurot aastas, sihtkaitsevööndis 109,93 eurot hektari kohta aastas.

Projekteeritav ala on Natura 2000 võrgustiku ala, kus pole veel piiranguvööndit, sihtkaitsevööndit ega hoiuala, aga selle moodustamine on algatatud.

 

UUS! 1.01.2015 jõustub tulumaksuseaduse muudatus, mille järgi muutuvad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel füüsilistele isikutele makstavad toetused tulumaksuga maksustatavaks. Natura 2000 toetus erametsamaale kuulub nende sekka. Seaduse järgi peab tulumaksu kinni pidama juba toetuse väljamaksmisel. Tulumaksu peab hakkama kinni pidama kõikidelt maksetelt, mis tehakse alates 1.01.2015, olenemata sellest, et taotlus on esitatud varem. Täpsemalt saab lugeda PRIA infokirjast.Uudised

18. septembrist 9. oktoobrini on ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner