Lisatud: 30. detsember 2008

Viimati muudetud: 11. august 2009

A A A
Prindi

Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antav toetus 2008

 

EESMÄRK

Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antava toetuse eesmärk on kaasa aidata Natura 2000 võrgustiku alal asuva erametsamaa säästvale kasutusele.

 

VASTUVÕTUAEG- JA KOHT

Taotlusdokumente võetakse erinevalt teistest toetustest vastu Sihtasutuses Erametsakeskus 2-21. maini, hilinenud taotluste vastuvõtmise aeg on 22. maist kuni 16. juunini 2008. a..

 

TOETUSE TUTVUSTUS JA TINGIMUSED

Toetust võib taotleda vähemalt 0,3 hektari suuruse taotleja omandis oleva metsaala kohta, mis asub Natura 2000 võrgustiku alal ja on kantud keskkonnaregistrisse. Taotleja peab täitma aasta jooksul taotluse esitamise tähtaja esimesest päevast alates Looduskaitseseadusest ja Metsaseadusest tulenevaid nõudeid (2. mai 2008 - 1. mai 2009. a.).

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Taotluse rahuldamise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse teeb Sihtasutus Erametsakeskus 30. aprilliks 2009. aastal. Taotleja arveldusarvele maksab toetuse PRIA hiljemalt 30. juunil 2009. aastal.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Käesolevat toetust makstakse Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013 alusel. Toetuse määr Natura 2000 piiranguvööndis või hoiualal asuva ühe hektari metsaala kohta 940 krooni aastas, sihtkaitsevööndis 1720 krooni hektari kohta aastas.

 

Täpsemat informatsiooni saate Sihtasutuse Erametsakeskus kodulehelt aadressilt http://www.eramets.ee/?op=body&id=286  või telefonilt 683 60 59

 

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner