Lisatud: 04. aprill 2016

Viimati muudetud: 25. oktoober 2017

A A A
Prindi

Lõssipulbri sekkumiskokkuost pakkumismenetluse raames

 

 

EESMÄRK

Lõssipulbri sekkumiskokkuost on Euroopa Liidu turukorralduslik meede, mida rakendatakse piimasektori toetamiseks. Sekkumiskokkuostu abil stabiliseeritakse piimatoodete turgu, tagades tootjatele minimaalse hinnataseme toodetud lõssipulbri eest. Sekkumisvarudest on võimalik ka osta lõssipulbrit piiramata lõppkasutuseks.

Selle meetme raames ostavad sekkumisametid juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt kokku heakskiidetud ettevõttes toodetud lõssipulbrit, korraldavad selle ladustamise ja müüvad kõikidele huvitatud pooltele. Eestis täidab sekkumisameti ülesandeid Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Vastavalt Komisjoni rakendusmäärusele nr 2016/1058 on sekkumiskokkuost pakkumismenetluse teel peatatud ja jätkub kokkuost kindlaksmääratud hinnaga (http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/turukorraldus/piimatoodete_sekkumiskokkuost/)

 

 

Vastavalt (EL) 2016/826 on esimesse pakkumisvooru pakkumuste esitamise tähtaeg 7. juuni 2016 kell 13.00.

 

Järgnevates pakkumisvoorudes on pakkumuste esitamise lõpptähtaeg kuu esimesel ja kolmandal teisipäeval kell 13.00.

 

Kui teisipäev on riigipüha, on tähtaeg eelmisel tööpäeval kell 13.00. 

Pakkumused tuleb esitada PRIA keskusesse Tähe 4, Tartu.

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Sekkumiskokkuostuks pakutavat lõssipulbrit toota sooviv isik peab taotlema sekkumisameti heakskiitu. Eestis lõssipulbrit tootvad isikud peavad taotlema PRIA heakskiitu.

Lõssipulbri kokkuostu pakkumisi võivad teha nii füüsilised kui ka juriidilised isikud.

Lõssipulbri kokkuostus osaleva pakkuja andmed peavad olema kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.

Lõssipulbri kokkuostus osaleda soovija peab esitama PRIA-le vormikohase kirjaliku  pakkumuse kokkuostuks.

Miinimumkogus ühe pakkumuse kohta on 20 tonni.

Pakutav hind tule esitada eurodes 100 kg kohta ilma käibemaksuta ja ümardatuna mitte rohkem kui kahe kümnendkohani.

Pakkumusega koos tuleb pakkujal esitada tagatis suuruses 50 eurot 1 tonni kohta.

Sekkumisamet võtab vastu pakkumusi, milles hind on võrdne maksimumhinnaga või sellest madalam. Kõik muud pakkumused lükatakse tagasi.

Lõssipulbri eest toimub maksmine hiljemalt 65. päeval pärast lõssipulbri ülevõtmist.  Lõssipulbri ülevõtmise päevaks loetakse päeva, mil lõssipulber on jõudnud sekkumislattu.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA keskusest Tartus, Tähe 4. PRIA turukorralduse büroo telefonidel: 737 1380; 737 1338, e-post: turukorraldus@pria.ee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juriidilised alused
Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner