Lisatud: 29. märts 2018

Viimati muudetud: 09. november 2018

A A A
Prindi

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest.

Vastavalt Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/2080, 25.november 2016, millega avatakse lõssipulbri müük pakkumusmenetluse teel vastavalt rakendusmääruse (EL) 2016/1240 II jaotises III peatükis sätestatud tingimustele seoses müügile pandava sekkumislõssipulbri ladustamise kuupäevaga. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) pakub 527,400 tonni lõssipulbrit müügiks Euroopa Ühenduse siseturule.

Lõssipulbrit hakatakse müüma alates kõige varem lattu saabunud lõssipulbri kogusest, mille kvaliteet vastab komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1238, V lisa II osas esitatud kvaliteedinäitajatele.

Pakkuja, kes soovib osta lõssipulbrit sekkumisvarudest, peab esitama PRIA-le vormikohase  taotluse PAKKUMUSVORM sekkumisvarudest ostmiseks. Pakkumused võib saata kirja teel või tuua PRIA keskusesse aadressil Tähe 4, 51010 Tartu või saata elektroonselt  digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile turukorraldus@pria.ee

 

Lõssipulber asub AS VIA 3L laos aadressil: Kalevi tee 2, Lehmja küla, Rae vald, 75306 Harju maakond

 

 

Lattu saabumise kuupäev

Kogus tonnides

18.03.2016

47,775

01.04.2016

47,725

08.04.2016

48

29.04.2016

96

06.05.2016

23,975

13.05.2016

24

20.05.2016

24

27.05.2016

24

03.06.2016

71,925

21.07.2016

120

 

                                                                          

Pakkumuse esitaja peab olema registreeritud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris. Registrisse kandmise kohta loe SIIT

 

Minimaalne kogus, millele saab pakkumust teha on 20 tonni.

 

Koos pakkumusega tuleb esitada tagatis, mille suuruseks on 50 eurot ühe tonni lõssipulbri kohta. Täpsem info tagatiste kohta loe SIIT

 

Pakkumuste esitamise aeg algab esimesel tööpäeval pärast eelmise pakkumuse lõpp tähtpäeva.

Pakkumuste esitamise tähtpäevad lõpevad kuu esimesel ja kolmandal teisipäeval kell 12.00

Augustis lõpeb pakkumuste esitamise tähtpäev neljandal teisipäeval 28.augustil 2018 kell 12.00

Septembris lõpeb pakkumuste esitamise tähtpäev kolmandal teisipäeval 18.septembril 2018 kell 12.00

Oktoobris lõpevad pakkumuste esitamise tähpäevad esimesel teisipäeval 02.oktoobril 2018 kell 12.00 ja kolmandal teisipäeval 16.oktoobril 2018 kell 12.00

Novembris lõpevad pakkumuste esitamise tähtpäevad esimesel teisipäeval 06.novembril 2018 kell 12.00 ja kolmandal teisipäeval 20.novembril 2018 kell 12.00

Detsembris lõpeb pakkumuste esitamise tähtpäev teisel teisipäeval 11.detsembril 2018 kell 12.00

Kui teisipäev on riigipüha, siis lõpeb pakkumuste esitamise tähtpäev eelmisel tööpäeval kell 12.00

 

 

Pärast pakkumuste esitamise tähtaja lõppu edastab PRIA kõikide nõuetele vastavate pakkumuste kogused ja pakutud hinnad Euroopa Komisjonile.

Komisjon kehtestab müügihinna alammäära või jätab selle kehtestamata. Komisjoni otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Kõik pakkumused, mille hind on võrdne Komisjoni poolt kehtestatud alammääraga või sellest kõrgem, rahuldatakse. Kõik muud pakkumused lükatakse tagasi ja nende tagatis vabastatakse.

Pärast Komisjoni otsuse jõustumist teatab PRIA ettevõtjatele kolme tööpäeva jooksul pakkumuse tulemustest.

Komisjoni otsused pakkumuste tulemustest vaata Juriidilised alused.

 

Pakkuja maksab lõssipulbri eest enne lõssipulbri  laost väljaviimist. Edukas pakkuja viib talle määratud lõssipulbri ära 30 päeva jooksul peale müügipakkumuse otsuse saamist.Lisainfo

Lisainfot saab PRIA keskusest Tartus, Tähe 4. PRIA turukorralduse büroo telefonidel: 737 1380; 737 1338, e-post: turukorraldus@pria.ee

Juriidilised alused
Uudised

Alates 14. novembrist on keskmise suurusega ja suurettevõtjatel ning tunnustatud tootjarühmadel, kes soovivad saada investeeringutoetust põllumajandussaaduste töötlemise tarbeks, võimalik PRIA iseteenindusportaalis e-PRIA taotlusi eeltäita ning 21.-28. novembrini taotlusi esitada.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike