Lisatud: 08. september 2014

Viimati muudetud: 22. november 2016

A A A
Prindi

Lõssipulbri eraladustamine

7. augustil 2014 kehtestas Venemaa valitsus keelu teatavate liidu toodete, sealhulgas piimatoodete importimisele Venemaale. Lõssipulbri hinna ja varudega seotud arengusuunad näitavad eriti keerulist turuolukorda, mille võib lõpetada või mida saab leevendada ladustamise abil. Kujunenud turuolukorda arvestades on asjakohane anda toetust lõssipulbri eraladustamiseks ja määrata eelnevalt kindlaks toetuse suurus.

 

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2016/1619 muudetakse lõssipulbri eraladustamistoetuse taotluste esitamise viimaseks päevaks 28.02.2017.

Vastavalt (EL) määrusele 2015/1851 on toetuse suurus lepingute puhul ladustamisajaga 90-210 päeva:

8,86 eurot tonni kohta ladustamise püsikulude eest;

0,16 eurot tonni kohta päevas iga lepingujärgse ladustamispäeva eest.

Toetuse suurus lepingute puhul, mis on ladustamisajaga 365 päeva:

8,86 eurot tonni kohta ladustamise püsikulude eest;

0,36 eurot tonni kohta päevas iga lepingujärgse ladustamispäeva eest.


 

Tootja peab säilitama tootmise kohta dokumentatsiooni ning nõustuma toodete kohapealse kontrolliga.

Lepingu sõlmimiseks esitab toodete omanik või ladustaja PRIA-le lepingu sõlmimise taotluse.

 

Taotluseid saab esitada PRIA keskusesse Tähe 4, Tartu või e-post: turukorraldus@pria.ee

 

 Taotlus peab sisaldama järgmist infot:

  • viidet abisumma ette kindlaks määramise määrusele;
  • taotleja andmeid: nimi, aadress ja käibemaksukohustuslase registreerimisnumber;
  • toode ja vastav CN-kood;
  • toote kogus;
  • ladustusaeg;
  • kui tooted on juba ladustatud, siis lao nimi ja aadress, laopartii/vaadi number ning vajaduse korral loanumber tootjaettevõtte kindlakstegemiseks.

 

Toetust antakse ainult juhul, kui lepinguline ladustusaeg on vahemikus 90–210 päeva või 365 päeva.

Taotlusega esitatud koguste mõõtühik on „laopartii”, mis kaalub vähemalt ühe tonni ning on ühesuguse koostise ja kvaliteediga, toodetud samas tehases ja võetud ühte lattu hoiule samal päeval.

Peale 60 päevast ladustamist on ladustusajal õigus taotleda toetuse ühekordset ettemakset. Selleks peab ladustaja saatma PRIA-sse taotluse ning esitama tagatise, mis võrdub 110% ettemaksega. Lepingute puhul mille kestvus on 90-210 päeva, ei ole ettemakse suurus suurem kui 90 ladustamispäevale vastav abisumma. Lepingute puhul, mille kestvus on 365 päeva, vastab ettemakse abisumma 270-päevasele ladustusajale.

Kui ladustaja soovib eraladustatud toodangu laost välja viia, siis tuleb tal esitada PRIA-le vormikohane avaldus vähemalt 5 tööpäeva enne väljaviimise algust. PRIA maksab toetuse välja nii ruttu kui võimalik kuid hiljemalt 120 kalendripäeva jooksul pärast korrektsete dokumentide esitamist.

 

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA turukorralduse büroo (PRIA keskusest Tartus, Tähe 4) telefonidel 737 7630 ja 737 1381 või e-posti aadressil turukorraldus@pria.ee.

                                                                                                    

Juriidilised alused
Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner