Lisatud: 09. veebruar 2010

Viimati muudetud: 03. veebruar 2011

A A A
Prindi

Loomakasvatuse täiendav otsetoetus ja piimasektori eritoetus 2010Loomakasvatuse täiendava otsetoetuse ja piimasektori eritoetuse taotlusi võetakse vastu PRIA maakondlikes teenindusbüroodes ajavahemikul 2. märtsist - 22. märtsini 2010.
Piimasektori eritoetuse taotlust saab esitada ka hilinenult 23. märtsist kuni  16. aprillini.

Täpsema info toetuste eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 

 


 

 

EESMÄRK

Loomakasvatuse täiendava otsetoetuse ja piimasektori eritoetuse eesmärk on hüvitada loomakasvatajatele osaliselt nende kulutused ja tõsta sellega nende konkurentsivõimet. Tootmisest lahtiseotud loomakasvatustoetusi makstakse selleks, et tootjad endiselt põllumajandussektoris jätkaksid, planeerides tootmist pigem turunõudlusest kui saadaolevaist tootmistoetustest lähtudes. Piimasektori eritoetuse  eesmärgiks on tootmistaseme säilitamine majapidamistes, kus on 100 ja vähema pealised piimatootmiskvooti omavate tootjate piimakarjad.

 

Tagasi algusse


VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Loomakasvatuse täiendava otsetoetuse ja piimasektori eritoetuse taotlusi võetakse vastu PRIA maakondlikes teenindusbüroodes ajavahemikul 2. märtsist - 22. märtsini 2010. Piimasektori eritoetuse taotlust saab esitada ka hilinenult 23. märtsist kuni  16. aprillini. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetust 1% iga hilinenud tööpäeva kohta. Pärast 16. aprilli 2010 esitatud piimasektori eritoetuse taotlusi menetlusse ei võeta.

 

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kl 8.30-16.00. Taotluse esitamise aega on võimalik kõikidele päevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

 

Samal ajavahemikul saab loomakasvatuse täiendava otsetoetuse ja piimasektori eritoetuse taotlust esitada ka e-PRIA kliendiportaali vahendusel aadressil https://www.eesti.ee/epria/. Täpsem info e-PRIA kohta www.pria.ee/epria


Tagasi algusse

 

 

TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

 Ammlehma kasvatamise täiendav otsetoetus:

 • veis, kelle kohta taotletakse ammlehma toetust, peab olema 2. märtsi seisuga vähemalt 8 kuu vanune lihatõugu või lihatõuga ristamisel saadud lehmmullikas või lehm, kes hiljemalt 2. märtsil on registreeritud taotleja nimele PRIA põllumajandusloomade registris;
 • taotlusele märgitud loomade osas kehtib pidamisperiood, mis kestab taotluse esitamise kuupäevast kuni 28. aprillini 2010 (kaasa arvatud) ja mille jooksul  peab taotleja loomad oma karjas hoidma. Taotlusele märgitud loomi asendada ei saa.

Ute kasvatamise täiendav otsetoetus:

 • utt, kelle kohta toetust taotletakse, peab olema hiljemalt 2. märtsil registreeritud taotleja nimele PRIA põllumajandusloomade registris;
 •  taotleja peab taotluse esitamise päevast kuni 28. aprillini 2010 ehk pidamisperioodi jooksul pidama oma karjas taotlusele märgitud arvul nõuetele vastavaid uttesid;
 • toetust saab taotleda vähemalt 10 ute kohta, kes hiljemalt 27. aprilli 2010. aasta seisuga (kaasa arvatud) on ühe aasta vanused.

Piima täiendav otsetoetus:

 • toetust võib taotleda põllumajandusliku tegevusega tegelev isik temale määratud piima täiendava otsetoetuse toetusõiguste alusel;
 • piima täiendava otsetoetuse toetusõiguste määramise aluseks on taotlejale 31. märtsi 2007. aasta seisuga määratud piima tootmiskvoodi kilogrammid;
 • piima täiendava otsetoetuse toetusõigust saab alates 2010. aastast teisele isikule üle anda ehk võõrandada.

Veise täiendav otsetoetus:

 • toetust võib taotleda põllumajandusliku tegevusega tegelev isik temale määratud veise täiendava otsetoetuse toetusõiguste alusel;
 • veise täiendava otstoetuse toetusõiguse määramise aluseks on temale 2006. aastal veise kasvatamise täiendava otsetoetuse taotluse menetlemise käigus kindlaks määratud veiste loomühikud ja ammlehma kasvatamise täiendava otsetoetuse käigus kindlaks määratud piimalehmade loomühikud, kes olid 14. veebruari 2006. a seisuga lihaveiste jõudluskontrolli all ja kellel oli nimetatud tähtpäevale eelnenud aasta jooksul sündinud vähemalt 50%-lise lihatõu veresusega vasikas;
 • veise täiendava otsetoetuse toetusõigust saab alates 2010. aastast teisele isikule üle anda ehk võõrandada.

Ute täiendav otsetoetus:

 • toetust võib taotleda põllumajandusliku tegevusega tegelev isik temale määratud ute täiendava otsetoetuse toetusõiguste alusel;
 • toetust võib taotleda 2007. aastal ute kasvatamise täiendava otsetoetuse menetlemise käigus kindlaks määratud uttede arvu alusel;
 • kindlasmääratud uttede arv peab olema vähemalt 10;
 • ute täiendava otsetoetuse toetusõigust saab alates 2010. aastast teisele isikule üle anda ehk võõrandada.

Piimasektori eritoetus:

 • toetust võib taotleda põllumajandusega tegelev isik, kes on taotluse esitamise aastale eelnenud kvoodiaastal täitnud temale määratud piima individuaalset tootmiskvooti vähemalt 50% ulatuses;
 • tema nimel on 31. märtsi 2009. aasta ja taotluse esitamise aasta 2. märtsi seisuga põllumajandusloomade registris registreeritud:

a)      kuni 100 piimalehma;

b)      üle 100 piimalehma ning tema ettevõte asukoht on saarel, kus ei ole piimatööstust ja kus puudub tasuta püsiühendus piimatööstust omava piirkonnaga.

 • taotlejal on kohustus täita nõuetele vastavuse nõudeid kogu põllumajanduslikus majapidamises.

 

Põllumajandusliku tegevuse tuvastamiseks kontrollib PRIA, kas piima, veise ja ute täiendava otsetoetuse taotleja nimel on 31.12.2009. aasta seisuga põllumajandusloomade registris registreeritud vähemalt 1 loomühikule vastaval hulgal põllumajandusloomi või 2009. aastal pindalatoetuste menetlemise käigus kindlaks määratud vähemalt 1 ha põllumajandusmaad.

Tagasi algusseTOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Loomakasvatuse täiendava otsetoetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab PRIA 29. maiks 2010 ja piimasektori eritoetuse 1. detsembriks 2010. Loomakasvatuse täiendav otsetoetus makstakse välja hiljemalt 30. septembriks 2010 ja piimasektori eritoetus 30. juuniks 2011.

 

Head kliendid!

Loomakasvatuse täiendava otsetoetuse (Ammlehma kasvatamise täiendav otsetoetus, Ute kasvatamise täiendav otsetoetus, Veise täiendav otsetoetus, Piima täiendav otsetoetus ja Ute täiendav otsetoetus) määramise tähtaeg on 29. mai 2010 - toetus makstakse välja 22. nädalal (s.o 31.05-4.06.2010)

 


LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA infotelefonil 737 7679.

 

Tagasi algusse

 

 

 

TOETUSE LISAMATERJALID

Uudised

18. septembrist 9. oktoobrini on ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike