Lisatud: 10. märts 2005

Viimati muudetud: 24. august 2010

A A A
Prindi

Koolitustoetus 2002

Koolitustoetuse maksmise aluseks on määrus Koolitustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord.

Koolitustoetust võib taotleda põllumajandustootja, kutseline kalur, kelle püsiv tegevus on kalapüük kaluri kalapüügiloa alusel, kalakasvataja või põllumajandussaaduste töötleja, kelle ettevõttes on kuni 9 töötajat, samuti maaturismi või maapiirkonnas käsitööga tegelev ettevõtja, kes on tasunud koolitusteenuse eest.

Toetust makstakse 2002. aasta 15. novembrist kuni 31. detsembrini või käesoleval aastal saadud koolituse eest, mis on suunatud taotleja majandustegevuseks vajalike teadmiste omandamiseks ja täiendamiseks. Toetust ei anta keeleõppe kulude hüvitamiseks. Koolituse korraldaja peab olema täiskasvanute koolitusasutus (Täiskasvanute koolituse seaduse § 2 tähenduses) ja koolituse pikkus peab olema vähemalt 6 tundi või 8 akadeemilist tundi.

Taotlusi võetakse vastu alates 15. veebruarist. Dokumentide esitamise tähtpäev toetuse taotlemiseks on eelarveaasta 17. november.

Toetuse saamiseks tuleb Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile esitada:

 

§           vormikohane taotlus;

§           koolitusasutuse poolt koolitust saanud isiku kohta väljastatud tunnistuse või tõendi koopia, millest nähtub koolitusasutus, koolituse toimumise aeg, kestus ja sisu;

§           kutselise kaluri puhul kaluri kalapüügiloa koopia; 

§           ettevõtte töötaja puhul ettevõtte juhi poolt kinnitatud tõend koolitatava töötamise kohta vastavas ettevõttes;

§           taotlejale koolitusasutuse poolt koolitusteenuse eest tasumiseks väljastatud arve või arve-saatelehe koopia;

§           koolitusteenuse eest tasumist tõendav dokument, milleks on panga kinnitatud kontoväljavõte või muu panga kinnitatud dokument ülekande tegemise kohta; Koolitusteenuse eest tuleb tasuda pangaülekandega;

  • juhul, kui toetust taotletakse esmakordselt, siis vormikohane avaldus taotleja andmete kandmiseks “Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse”.

Koolitustoetuse määraks 2003. aastal on 80 % koolitusteenuse maksumusest ja koolitustoetuse maksimaalsuuruseks on 3000 krooni ühe koolitatava kohta.

Koolitustoetuse määramine või taotluse rahuldamata jätmine otsustatakse 20 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse ja selles esitatud andmeid tõendavate dokumentide saamisest.

Koolitustoetus makstakse taotleja arveldusarvele 10 tööpäeva jooksul alates toetuse määramise otsustamisest.

Taotlused palume saata aadressil:

 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Narva mnt. 3
51009 Tartu

                    “Koolitustoetus”

 

 

Uudised

Loe, kuidas PRIA teostab põldude seiret satelliidiga ja millised tähelepanekud klientidele edaspidi rohumaade hooldamisel kasuks tulevad.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus