Lisatud: 31. märts 2014

Viimati muudetud: 13. veebruar 2018

A A A
Prindi

Kohalikku sorti taimede ('Sangaste' rukis) kasvatamise toetus (MAK meede 2.3.4) 2014

Kõigi pindalapõhiste toetuste taotlemisperiood kestab 2. maist kuni 21. maini 2014. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 22. maist 16. juunini 2014. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse väljamakstavat toetuste summat 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

2014. a saab kohalikku sorti taimede kasvatamise toetust taotleda üksnes kehtiva kohustuse alusel. Uut kohustust alustada ei saa.

 

Täpsema info toetuste eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt: 

 


 

EESMÄRK

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika  raames välja makstava 'Sangaste' rukki kasvatamise toetuse eesmärgiks on säilitada kohaliku teraviljasordi geneetiline ressurss.

Tagasi algusse

 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse ('Sangaste' rukis) taotluste vastuvõtt algab 2. mail ja kestab kuni 21. maini 2014. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 22. maist 16. juunini 2014. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse väljamakstavat toetuse summat 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Taotluse soovitame esitada elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel, mis asub aadressil http://www.pria.ee/et/ePRIA. e-PRIAs saab taotlust täitma hakata alates 1. aprillist 2014, kuid esitada alates 2. maist kuni 16. juunini kõigil nädalapäevadel ööpäevaringselt.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.00.

Maakondlikes teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega on võimalik kõikidele tööpäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

Täpsem info e-PRIA kohta www.pria.ee/epria

 Tagasi algusse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse menetlemise aluseks on põllumajandusministri 15. märtsi 2010. a. määrus nr 28 "Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord".

 

 • 2014. aastal saab 'Sangaste' rukki kasvatamise eest toetust taotleda üksnes kehtiva kohustuse alusel. 20.05.2014 lõppevat kohustust saab pikendada kuni 31.12.2014 esitades vormi MT60. Uut kohustust ei ole 2014. aastal võimalik võtta;
 • 'Sangaste' talirukki kasvatamise toetust saab taotleda põllumajandusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kes harib maad õiguslikul alusel, st on maa omanik või omab kehtivat rendilepingut;
 • põld, millele toetust taotletakse, peab asuma põllumassiivil, mis on kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse;
 • põldudel tehtud tööd peavad olema kantud põlluraamatusse;
 • taotleja võtab kohustuse kasvatada taotluse esmakordse esitamise kalendriaastast alates viis järjestikust kalendriaastat talirukist 'Sangaste' igal kohustuseaastal vähemalt 5,00 hektaril;
 • taotleja külvab kohustuseperioodi jooksul üksnes talirukki 'Sangaste' sertifitseeritud seemet külvinormiga vähemalt 140 kg hektari kohta;
 • talirukist 'Sangaste' peab kasvatama igal kalendriaastal vähemalt taimede õitsemisfaasini;
 • taotleja esitab koos taotlusega või hiljemalt 30. juuniks külvatud seemne müügipakendi etiketid.

 

Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 16. juunini 2014. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

Tagasi algusse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Toetuse määr on 32,28 eurot hektari kohta. Toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab PRIA 25. jaanuariks 2015. Toetus makstakse välja hiljemalt 30. juunil 2015.

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (’Sangaste’ rukis) on üks neljast põllumajandusliku keskkonnatoetuse alameetmest, millele on  Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse 1305/2013 lisas sätestatud maksimaalne toetuse suurus hektari kohta:

 

 • üheaastaste kultuuride hektari kohta 600 € (siia gruppi arvestatakse teravilja-, õli- ja kiukultuurid, kaunviljad, rühvelkultuurid, köögiviljakultuurid ja mustkesa);
 • mitmeaastaste kultuuride hektari kohta 900 € (siia gruppi arvestatakse kõik ravim-ja maitsetaimed ning viljapuu- ja marjaaiad);
 • muu maakasutuse puhul 450 € (siia gruppi arvestatakse kõik PR, LR, P+heintaimed ja PLK maad).

 

Kui taotleja ületab toetust taotledes hektari kohta makstavat maksimaalset piirmäära, siis ületava osa eest talle toetust ei maksta. Oluline on, et hektari kohta makstavat toetust vaadatakse kokku kogu taotletud põllumajandusliku keskkonnatoetuse peale (keskkonnasõbraliku majandamise toetus, mahepõllumajandusliku tootmise toetus, poolloodusliku koosluse hooldamise toetus ja kohalikku sorti taimede (’Sangaste’ rukis) kasvatamise toetus)

Tagasi algusse

 

LISAINFO JA KONTAKT

Küsimuste korral palume helistada infotelefonil 737 7679.

Tagasi algusse

 

TOETUSTE LISAMATERJALIDJuriidilised alused
Uudised

Eelmisel nädalal lõppes maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse kolmas taotlusvoor. 286 ettevõtjat soovivad PRIA vahendusel toetusteks saada kokku 22 965 447 eurot.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike