Lisatud: 01. juuni 2010

Viimati muudetud: 31. august 2011

A A A
Prindi

Kindlustustoetus 2010

EESMÄRK

Toetuse eesmärgiks on võimaldada põllumajandustootjal maandada looduslikest teguritest ja looma- ja taimehaigustest ning kahjurite levikust tulenevaid riske ja seeläbi tõsta sektori krediidivõimelisust. Kindlustustoetus on rahaline abi, millega osaliselt hüvitatakse väikese ja keskmise suurusega põllumajandustootjale kindlustusmaksed, mis ta on tasunud kindlustusandjaga sõlmitud kindlustuslepingu alusel kindlustustoetuse perioodil.

 


TAOTLUSTE VASTUVÕTMISE AEG JA KOHT

Kindlustustoetuse taotlusi võetakse vastu 01. juulist kuni 12. juulini PRIA keskuses aadressil:

 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt 3

51009 Tartu

 

Taotlust võib esitada ka elektrooniliselt taotleja poolt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil:

info@pria.ee.

 

Taotlusele tuleb lisada:

1.    kindlustuspoliisi koopia;

2.    kindlustusmaksete tasumist tõendavad maksekorraldused (panga kinnitusega);

3.    vormikohane avaldus taotleja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui tema andmed ei ole juba varem vastavasse registrisse kantud.

 

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Kindlustustoetust võib taotleda väikese või keskmise suurusega põllumajandustootja (vt. VKE-de mõiste selgitust allpool), kes on sõlminud enda valitud kindlustusandjaga kindlustuslepingu. Toetusega hüvitatakse taotlejatele osaliselt kindlustusmaksed, mis ta on tasunud kindlustusandjaga sõlmitud kindlustuslepingu alusel kindlustustoetuse perioodil.

Kindlustustoetuse periood on üks kalendrisaasta alates kindlustustoetuse maksmise aastale eelneva aasta 15. juunist kuni kindlustustoetuse maksmise aasta 14. juunini.

Kindlustuslepingu esemeks võivad olla:

 

1.      tera- ja kaunvili;

2.      heinaseeme;

3.      õlikultuurid;

4.      kartul;

5.      köögivili;

6.      puuvili;

7.      marjad;

8.      viljapuud;

9.      marjapõõsad;

10.   puukooliistandused;

11.   dekoratiivtaimed;

12.   veised;

13.   sead;

14.   lambad;

15.   kitsed;

16.   hobused (v.a võistlus- ja ratsahobused);

17.   kodulinnud;

18.   mesilaspered.

 

Kindlustatavateks riskideks võivad olla: 

  • loodusõnnetusega võrreldavad ebasoodsad ilmastikutingimused nagu näiteks külm, rahe, jää, vihm, põud, äike või tromb, mis hävitavad rohkem kui 30 protsenti põllumajandustootja keskmisest aastatoodangust (naturaalses väljenduses);
  • ebasoodsad ilmastikutingimused nagu näiteks rahe, jää, vihm, põud, äike või tromb, mis hävitavad vähem kui 30 protsenti põllumajandustootja keskmisest aastatoodangust;
  • looma- ja taimehaigused või kahjurite levik.

 

Aastatoodangu arvutamisel võetakse aluseks:

  • taimekasvatustoodangu puhul saagikuse näitajad;
  • viljapuude, marjapõõsaste, puukooliistikute ja dekoratiivtaimede puhul kas taimeistikute arv või kasvupind;
  • loomade ja mesilasperede puhul nende arv.

 

Taotleja keskmist aastatoodangut arvutatakse kas kolme eelneva aasta keskmisena või eelneva viieaastase perioodi kolme aasta keskmisena, välja arvatud kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja.

 

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Toetuse määramine või taotluse rahuldamata jätmine otsustatakse taotluse esitamise tähtpäevast arvates 30 tööpäeva jooksul, seega hiljemalt 24. augustiks 2010. Kui rahuldatavates taotlustes taotletav toetuse summa ületab toetuse maksmiseks eelarveaastal ettenähtud vahendeid, vähendab PRIA taotlejatele makstava toetuse suurust võrdeliselt taotluses märgitud kuludega lähtudes toetuse määrast. Toetust makstakse PRIA-le esitatud vormikohase taotluse ning sellele lisatud poliisi koopia ja kindlustusmaksete tasumist tõendavate maksekorralduste alusel.

 

Kindlustustoetusega hüvitatakse kuni:

  • 80 % kindlustustoetuse perioodil tasutud kindlustusmaksetest, kui poliisi on märgitud, et kindlustuskaitse hõlmab ainult loodusõnnetusega võrreldavaid ebasoosaid ilmastikutingimusi, mis hävitavad rohkem kui 30 % põllumajandustootja keskmisest aastatoodangust. Kahju peab tekkima iga konkreetse ilmastikutingimuse tagajärjel rohkem kui 30 %, mitte mitme ilmastikutingimuse koostoime tagajärjel;
  • 50 % kindlustusmaksest, kui poliisi on märgitud, et kindlustuskaitse hõlmab lisaks loodusõnnetusega võrreldavatele ebasoodsatele ilmastikutingimustele ka muid ilmastikutingimusi nagu näiteks külm, rahe, jää, vihm, põud, äike või tromb, mis hävitavad vähem kui 30 % põllumajandustootja keskmisest aastatoodangust;
  • 50 % kindlustusmaksest, kui poliisi on märgitud, et kindlustuskate hõlmab looma- ja taimehaigustest või kahjurite levikust tulenevaid kahjusid.

 

2010. aasta eelarves on kindlustustoetuseks eraldatud 700 000 krooni.

 

Toetus makstakse välja 10 tööpäeva jooksul arvates toetuse määramise otsustamisest, seega hiljemalt 7. septembriks 2010.

 

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA riiklike toetuste büroost telefonil 737 1354 või e-posti teel: info@pria.ee

 

Uudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike