Lisatud: 05. aprill 2010

Viimati muudetud: 25. aprill 2014

A A A
Prindi

Katseprojektid (EKF meede 3.5) 2010

EESMÄRK
Meetme 3.5 eesmärgiks on toetada innovatsiooni kalandussektoris, saavutada kalavarude säästlikum kasutamine läbi uuenduslike tehnoloogiate ja meetodite. Selleks toetatakse meetme 3.5 raames järgmisi tegevusi:
1) püügivahendite selektiivsuse parendamiseks sobivate meetodite ja selektiivsete püügivahendite katsetamine;
2) alternatiivsete püügikorralduse meetodite katsetamine;
3) uuenduslike tehnoloogiate tehnilise teostatavuse või majandusliku elujõulisuse katsetamine;
4) uuenduslike majandamiskavade ja püügi-koormuse jaotuskavade katsetamine.

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT
Taotluste vastuvõtt toimub 10 -27. mail 2010.a. 
Taotlused palume saata posti teel järgmisel aadressil:
PRIA, Arengutoetuste osakonna Piirkonna büroo (EKF meede 3.5 «Katseprojektid»)
Narva mnt 3
51009 TARTU

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED
Toetust saavad taotleda avalik-õiguslikust juriidilisest isikust teadus- ja arendusasutused ja riigiasutused.
Toetust saab taotleda vaid põllumajandusministri poolt kehtestatud toetuse kasutamise kavas nimetatud projekti elluviimiseks. Toetuse kasutamise kavas sisaldub projekti nimetus, toetuse maksimaalne suurus, projekti sisu ja projekti elluviimise tingimused ning selles nähakse ette ka meetme eelarve.
Toetust makstakse kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest.
Täpsemad toetuse saamise tingimused on kirjas juhendmaterjalis "Abiks Taotlejale".

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE
Taotluste läbivaatamine ja otsuste tegemine võib võtta kuni 35 tööpäeva alates taotluste esitamise tähtaja lõppemisest. Toetuse maksmise otsused tehakse 40 tööpäeva jooksul nõuetekohaste väljamaksedokumentide saamisest arvates.

 

LISAINFO JA KONTAKT
Lisainfot saab kalandustoetuste büroost telefonil 737 1377.

 

Uudised

Loe, kuidas PRIA teostab põldude seiret satelliidiga ja millised tähelepanekud klientidele edaspidi rohumaade hooldamisel kasuks tulevad.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner