Lisatud: 30. detsember 2008

Viimati muudetud: 02. aprill 2009

A A A
Prindi

Kalandustoodete tootja või töötleja praktikatoetus 2008

 

Toetuse eesmärk on osaliselt hüvitada kalandustoodete tootjale või töötlejale tema ettevõttes korraldatava kalandusega seotud erialal õppiva õpilase või üliõpilase õppepraktika kulud.

 

Erialade loetelu, mille omandamisel toetust antakse on järgmine:

  • kalandusspetsialist;
  • kalakasvatus;
  • veeökosüsteemide majandamine;
  • laevajuht kuni 500 GT kogumahutavusega laevadel, avamerekalur;
  • vahitüürimees üle 500 GT kogumahutavusega laevadel, avamerekalur;
  • kipper, mehaanik, avamerekalur;
  • kipper, külmutusseadmete masinist, avamerekalur;
  • kipper, laevaelektrik, avamerekalur;
  • kalur-laevajuht;
  • kalandustoodete tehnoloogia

Toetust võib taotleda sellise õppepraktika osaliseks hüvitamiseks, mille alguskuupäev ei ole varasem kui taotluse esitamise aastale eelnenud aasta 1. september ega hilisem kui taotluse esitamise aasta 30. november ning mille kestus ei ületa õppekavas määratud ajavahemikku.

Õppepraktika juhendajal peab olema erialane ettevalmistus, ning ta peab olema töötanud kalanduse alal vähemalt viimased viis aastat, millest viimase aasta ettevõttes, kus õppepraktika läbi viiakse.

Taotlusi saab esitada 15. septembrist 2008. a kuni 20. oktoobrini 2008. a posti teel järgmisel aadressil:

Kalandustoodete tootja praktikatoetus
PRIA
Narva mnt 3
51009 TARTU

Toetuse suuruse ühe praktikapäeva kohta kehtestab põllumajandusminister lähtuvalt eelarveaastaks eraldatud vahenditest ning nõuetekohaste taotluste järgsest praktikantide arvust ja õppepraktika kestusest. Toetust võib anda ühe praktikandi kohta kalendrikuus Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära kuni neljakordses ulatuses.

Täpsemad toetuse saamise tingimused on kirjas juhendmaterjalis "Abiks Taotlejale". Lisainfot saab kalandusrahastu toetuste büroost telefonil 737 1378.

Uudised

Uuest aastast muutus otse- ja üleminekutoetuste taotluste esitamine elektrooniliseks, et muu hulgas lihtsustada taotluste esitamist. Kokku muutus toetuste taotlemise ja menetlemise kord viies maaeluministri määruses.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus