Lisatud: 30. detsember 2008

Viimati muudetud: 02. aprill 2009

A A A
Prindi

Kalandustoodete tootja või töötleja koolitustoetus 2008

Toetuse eesmärk on osaliselt hüvitada kalandustoodete tootjale või töötlejale tema enda või tema ettevõtte töötaja eest tasutud koolituskulud. Koolitustoetust võib taotleda kalandustoodete tootmise- või töötlemisega tegelev äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja, kes on tasunud koolitusteenuse eest.

Toetust võib taotleda sellise tööalase koolituse maksumuse osaliseks hüvitamiseks:

  • mille on korraldanud "Täiskasvanute koolituse seaduses" nimetatud koolitusasutus;
  • mis on toimunud ajavahemikul 01. septembrist 2007. a kuni 31. oktoobrini 2008. a;
  • mille kestus on olnud vähemalt 6 tundi või 8 akadeemilist tundi.

Suurettevõtjale antakse toetust kuni 35% erikoolituse ja kuni 60% üldkoolituse maksumuse osaliseks hüvitamiseks. Väikese ja keskmise suurusega ettevõtjale antakse toetust kuni 45% erikoolituse ja kuni 80% üldkoolituse osaliseks hüvitamiseks. Ebasoodsas olukorras oleva töötaja koolitamise korral suureneb toetuse määr 10%. Toetuse maksimaalne suurus on on kahekordne Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäär ühe koolitatava kohta.

 Taotlusi saab esitada kuni 10. oktoobrini 2008. a posti teel järgmisel aadressil:

Koolitustoetus

PRIA

Narva mnt 3

51009 TARTU

 

Taotluste läbivaatamine ja otsuste tegemine võib võtta kuni 20 tööpäeva alates nõuetekohase taotluse esitamisest. Koolitustoetus makstakse taotleja arveldusarvele 10 tööpäeva jooksul alates toetuse määramise otsustamisest.

 

Täpsemad toetuse saamise tingimused on kirjas juhendmaterjalis "Abiks Taotlejale". Lisainfot saab kalandusrahastu toetuste büroost telefonil 737 1378.

 

Uudised

Uuest aastast muutus otse- ja üleminekutoetuste taotluste esitamine elektrooniliseks, et muu hulgas lihtsustada taotluste esitamist. Kokku muutus toetuste taotlemise ja menetlemise kord viies maaeluministri määruses.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike