Lisatud: 25. märts 2014

Viimati muudetud: 04. veebruar 2015

A A A
Prindi

Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1 projektitaotlused) 2014 esimene taotlusvoor

EESMÄRK

Toetuse eesmärk on aidata kaasa rannakalanduse piirkondade majanduslikule ja sotsiaalsele arengule arvestades piiratud kalavarudega.

PROJEKTITOETUSE TAOTLUSTE VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Projektitoetuste taotluste vastuvõtuajad annab iga piirkonna taotlejatele teada piirkonnas tegutsev kohalik tegevusgrupp. PRIAsse edastab taotlused tegevusgrupi esindaja.

Taotlusi võetakse vastu PRIA Saare, Pärnu, Lääne, Hiiu, Harju, Lääne-Viru, Ida-Viru, Jõgeva, Põlva, Viljandi ja Tartu maakondlikes teenindusbüroodes ajavahemikul 22 – 30.04.2014.a

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.008.30-16.00.

Taotluse esitamise aega on võimalik kõikidele päevadele eelregistreerida infotelefonil 737  7678. Eelregistreerida on võimalik ka PRIA piirkondlikus teenindusbüroos ja internetipõhises eelregistreerimise süsteemis www.pria.ee/reg.

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Projektitoetust võib taotleda kohaliku tegevusgrupi strateegias toodud tegevuse elluviimiseks. Saaremaa, Võrtsjärve ja Peipsi, Hiiumaa, Läänemaa, Pärnu, Soome lahe ida- ja läänepiirkonna ettevõtja, sihtasutus, mittetulundusühing ja kohalik omavalitsusüksus võib projektitoetuse taotluse esitada oma piirkonna tegevusgrupile. Iga tegevusgrupp võtab taotlusi vastu enda poolt määratud tähtajal. Teavet on võimalik saada tegevusgrupi kodulehelt.

MTÜ Saarte Kalandus koduleht www.saartekalandus.ee

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond www.vortskalandus.ee

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu www.pkak.ee

MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu www.kalanduskogu.ee

MTÜ Hiiukala www.hiiukala.org

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts www.lrs.ee

MTÜ Harju Kalandusühing www.harjukalandus.ee

MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing www.vrky.ee

Erinevatele tegevustele on ette nähtud erinevad toetuse määrad, see sõltub ka sellest, kas toetust taotleb ettevõtja, mittetulundusühing või kohalik omavalitsus. Täpsemalt saab toetuse määra kohta lugeda meede 4.1 määrusest.

Maksimaalne toetussumma ühe taotleja kohta on üldjuhul 223 691 eurot kalendriaastas ning 447  381,55 eurot  kogu programmperioodi kohta.  

TOETUSE MÄÄRAMINE JA MAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust. PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse hiljemalt 18.08.2014.a. Otsustest teavitatakse toetuse saajat kirja teel kliendiregistrisse kantud postiaadressil hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest. 2014. aasta taotlusvooru toetatava tegevuse elluviimisega tuleb alustada 2 kuu jooksul arvates eelnimetatud tähtaja möödumisest.

Toetatav tegevus peab olema ellu viidud hiljemalt 30. juuniks 2015. a.

Kõige mugavamalt ja kiiremini on võimalik kliendiandmeid vaadata ja muuta elektrooniliselt kliendiportaalis e-PRIA http://epria.eesti.ee/pria/. e-PRIA kasutamise juhendid leiate PRIA kodulehel aadressil http://www.pria.ee/et/ePRIA/Juhendid.

Toetuse väljamaksmiseks peab toetuse saaja ellu viima taotluses toodud tegevuse ja esitama PRIA-le seda tõendavad dokumendid projektitoetuse korral kuni neljas osas ühe taotluse kohta.

Kuludokumente saab esitada pärast toetuse rahuldamise otsuse tegemist posti teel PRIA keskuse aadressil, elektrooniliselt aadressil pria@pria.ee või e-PRIA kaudu.

NB! Kuni 1. detsembrini 2013. aastal oli EKF meetme 4.1 toetuse saajal võimalus tasuda arvete eest toetuse omaosaluse suuruses summas ja esitada PRIAle kuludeklaratsioon selliste kuludokumentidega; ülejäänud summa tuli tal teenuse osutajale tasuda pärast PRIAst toetuse kättesaamist.

Pärast 1. detsembrit 2013 peab toetuse saaja olema tasunud kuludeklaratsioonis kajastatud arvete eest täies ulatuses.

Palume seda kuludeklaratsiooni esitamisel silmas pidada.

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja PRIA keskusest Narva mnt 3, tel 737 1378, faks 737 1201, e-post: angela.annilo@pria.ee.

 

 

Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas määruse, mille alusel esitatakse erandkorras 2018. aasta neljandas kvartalis läbiviidud praktika kohta taotlus 2019. a jaanuaris. Määrus aitab kaasa õppurite praktikate sooritamisele ettevõttes.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike