Lisatud: 08. juuni 2010

Viimati muudetud: 07. september 2011

A A A
Prindi

Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1 projektitoetus) 2010 teine taotlusvoor

EESMÄRK
Toetuse eesmärk on aidata kaasa rannakalanduse piirkondade majanduslikule ja sotsiaalsele arengule arvestades piiratud kalavarudega.

 

PROJEKTITOETUSE TAOTLUSTE VASTUVÕTUAEG JA -KOHT
Projektitoetuste taotluste vastuvõtuajad annab iga piirkonna taotlejatele teada piirkonnas tegutsev kohalik tegevusgrupp. PRIAsse edastab taotlused tegevusgrupi esindaja. Taotlusi võetakse vastu PRIA Saare, Pärnu, Lääne, Hiiu, Harju, Lääne-Viru, Ida-Viru, Jõgeva, Põlva, Viljandi ja Tartu maakondlikes teenindusbüroodes ajavahemikel 03.05 - 17.05.2010.a
PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kl 8.30-16.00. Taotluse esitamise aega on võimalik kõikidele päevadele eelregistreerida infotelefonil 737 7678. Eelregistreerida on võimalik ka PRIA piirkondlikus büroos ja internetipõhises eelregistreerimise süsteemis www.pria.ee/reg.

 

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED
Projektiitoetust võib taotleda kohaliku tegevusgrupi strateegias toodud tegevuse elluviimiseks. Praeguseks hetkeks on strateegia valminud Saaremaa, Võrtsjärve ja Peipsi, Hiiumaa, Läänemaa, Pärnu, Soome lahe ida- ja läänepiirkonnas. Nende piirkondade ettevõtja, sihtasutus, mittetulundusühing ja kohalik omavalitsusüksus võib projektitoetuse taotluse esitada oma piirkonna tegevusgrupile. Iga tegevusgrupp võtab taotlusi vastu enda poolt määratud tähtajal. Teavet on võimalik saada tegevusgrupi kodulehelt.
MTÜ Saarte Kalandus koduleht www.saartekalandus.ee
MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond www.vortskalandus.ee
MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu www.pkak.ee
MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu www.kalanduskogu.ee
MTÜ Hiiukala www.hiiukala.org
MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts www.lrs.ee
MTÜ Harju Kalandusühing www.harjukalandus.ee
MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing www.vrky.ee

 

Erinevatele tegevustele on ette nähtud erinevad toetuse määrad, see sõltub ka sellest kas toetust taotleb ettevõtja, mittetulundusühing või kohalik omavalitsus. Täpsemalt saab toetuse määra kohta lugeda meede 4.1 määrusest või meie kodulehel olevast taotejat abistavast materjalist Abiks Taotlejale.
Maksimaalne toetussumma ühe taotleja kohta on 3 miljonit krooni kalendriaastas ning 7 miljonit krooni kogu perioodi kohta.


TOETUSE MÄÄRAMINE JA MAKSMINE
PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust. PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse hiljemalt 75 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates.
Toetuse väljamaksmiseks peab toetuse saaja ellu viima taotluses toodud tegevuse ja esitama PRIA-le seda tõendavad dokumendid projektitoetuse korral kuni neljas osas ühe taotluse kohta.
Projekti elluviimisega tuleb alustada kaheteistkümne kuu jooksul arvates toetuse määramise otsuse kättesaamisest.
Toetatav tegevus peab olema ellu viidud kahe aasta jooksul arvates toetuse määramise otsuse kättesaamisest, kuid mitte hiljem kui 30. juuniks 2015.


LISAINFO JA KONTAKT
Lisainfot saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja PRIA keskusest Narva mnt 3, tel 737 1378, faks 737 1201, e-post: angela.annilo@pria.ee.

 

 

 

 

Uudised

Loe, kuidas PRIA teostab põldude seiret satelliidiga ja millised tähelepanekud klientidele edaspidi rohumaade hooldamisel kasuks tulevad.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus