Lisatud: 14. juuni 2013

Viimati muudetud: 25. märts 2014

A A A
Prindi

Kalalaevade pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus (EKF meede 1.3) 2013

EESMÄRK

Toetuse eesmärk on soodustada investeeringuid kalalaevastikku, mis on suunatud kütusesäästlikkuse tõstmisele, keskkonna- ja laevaohutustingimuste parandamisele ning püügivahendite selektiivsuse ja töötingimuste parandamisele.

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusi võeti vastu 15.-22. juuli 2013. a PRIA Pärnu, Saare, Lääne, Hiiu, Harju, Ida-Viru ja Lääne-Viru maakonna teenindusbüroodes. PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.00. Taotluse esitamise aega on võimalik kõikidele päevadele eelregistreerida infotelefonil 737 7678. Eelregistreerida on võimalik ka PRIA piirkondlikus büroos ja internetipõhises eelregistreerimise süsteemis www.pria.ee/reg.

Taotlusvooru eelarve on 1 565 118 eurot. Esitati 15 taotlust toetusesummas 1 498 159 eurot. Toetus määrati 14-le taotlusele toetusesummas 843 670 eurot.

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetust saab taotleda segmenti 4S1, 4S2 (veetavad püügivahendid) või 4S3 kuuluva kalalaeva ümberehitamiseks või uute seadmete ja vahenditega varustamiseks, mis aitab kaasa ohutuse, töötingimuste, hügieenitingimuste või tootekvaliteedi parandamisele, energiakasutuse tõhustamisele või selektiivsuse suurendamisele.

Toetust võib taotleda äriühing või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja:

  • kes on moderniseeritava kalalaeva omanik või rentnik, kes valdab kalalaeva liisingulepingu alusel;
  • kellele on «Kalapüügiseaduse» alusel ja korras antud kalalaeva või kaluri kalapüügiluba püügiks merel.

 

Toetust makstakse kuni 40% abikõlblike kulude maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1 200 000 eurot rakenduskava programmiperioodi kohta ja 639 116,50 eurot ühe kalalaeva kohta ühes taotlusvoorus. Maksimaalsete abikõlblike kulutuste suurus ühe kalalaeva moderniseerimiseks sõltub laeva kogumahutavusest (GT). Toetust on võimalik saada ka projekteerimiseks ja tegevuskava koostamiseks.


TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Taotlused vaadatakse läbi ja otsused tehakse hiljemalt 26. novembril 2013.a Toetuse maksmise otsused tehakse 40 tööpäeva jooksul nõuetekohaste väljamaksedokumentide saamisest arvates.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab kalandustoetuste büroost telefonil 737 1388.

 

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike