Lisatud: 04. november 2010

Viimati muudetud: 11. aprill 2012

A A A
Prindi

Kahjustatud metsa taastamise ja metsatulekahju ennetamise investeeringutoetus (MAK meede 1.5.3) 2010

Toetuse eesmärgiks on toetada Eesti maaelu arengukava (MAK) 2007-2013 alusel Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) erametsaomanikke ning metsaomanikest mittetulundusühinguid ja tulundusühistuid, tõstes nende konkurentsivõimet. Toetus aitab taastada  loodusõnnetuste ja tulekahju poolt kahjustatud metsa tootmispotentsiaali.

 

Taotlusi võtab ajavahemikus 15.novembrist 05.detsembrini 2010.a vastu Sihtasutus Erametsakeskus.


Taotlusi võib viia või saata postiga Erametsakeskusesse (Tallinn 10621, Mustamäe tee 50) või esitada elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil metsameede@eramets.ee.
 

Toetuse taotlemiseks vajalikku infot ja vorme palume hankida SA Erametsakeskus kodulehelt    http://www.eramets.ee//kahjustatud-metsa-taastamise-investeeringutoetus-meede-153  


Taotlusi menetleb ja toetuse määramise otsuseid teeb  PRIA poolt delegreeritud asutusena SA Erametsakeskus, toetused maksab pärast investeeringute elluviimist ja Erametsakeskuse poolset kontrolli välja PRIA.


Lisainfo ja kontakt

Täpsemat informatsiooni toetuse taotlemise kohta saab Erametsakeskusest Tallinnas, Mustamäe tee 50. Nõu saab küsida ka Erametsakeskuse telefonidel 683 6059 ja 683 6065 ning e-posti aadressil metsameede@eramets.ee

Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus