Lisatud: 04. november 2010

Viimati muudetud: 11. aprill 2012

A A A
Prindi

Kahjustatud metsa taastamise ja metsatulekahju ennetamise investeeringutoetus (MAK meede 1.5.3) 2010

Toetuse eesmärgiks on toetada Eesti maaelu arengukava (MAK) 2007-2013 alusel Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) erametsaomanikke ning metsaomanikest mittetulundusühinguid ja tulundusühistuid, tõstes nende konkurentsivõimet. Toetus aitab taastada  loodusõnnetuste ja tulekahju poolt kahjustatud metsa tootmispotentsiaali.

 

Taotlusi võtab ajavahemikus 15.novembrist 05.detsembrini 2010.a vastu Sihtasutus Erametsakeskus.


Taotlusi võib viia või saata postiga Erametsakeskusesse (Tallinn 10621, Mustamäe tee 50) või esitada elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil metsameede@eramets.ee.
 

Toetuse taotlemiseks vajalikku infot ja vorme palume hankida SA Erametsakeskus kodulehelt    http://www.eramets.ee//kahjustatud-metsa-taastamise-investeeringutoetus-meede-153  


Taotlusi menetleb ja toetuse määramise otsuseid teeb  PRIA poolt delegreeritud asutusena SA Erametsakeskus, toetused maksab pärast investeeringute elluviimist ja Erametsakeskuse poolset kontrolli välja PRIA.


Lisainfo ja kontakt

Täpsemat informatsiooni toetuse taotlemise kohta saab Erametsakeskusest Tallinnas, Mustamäe tee 50. Nõu saab küsida ka Erametsakeskuse telefonidel 683 6059 ja 683 6065 ning e-posti aadressil metsameede@eramets.ee

Uudised

Maakasutuse ja põllumajandustootmise planeerimisel on vaja arvestada mullastiku iseärasustega ning muldade kasutussobivusega põllumajanduskultuuride kasvatamiseks. Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) veebirakenduse kaudu saab põllumajandustootja külvikordi paremini planeerida ja rakendada sobivamat agrotehnikat vastavalt mulla lõimise ja veerežiimile.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike