Lisatud: 05. märts 2010

Viimati muudetud: 07. september 2011

A A A
Prindi

Investeeringud töötlemisse ja turustamisse (EKF meede 2.3) 2010

EESMÄRK
Toetuse eesmärk on kalandustoodete või veetaimede töötlemise arendamine ja kaasajastamine.


VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusi võetakse vastu PRIA maakondlikes teenindusbüroodes ajavahemikul 14.06 - 21.06.2010.a
PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kl 8.30-16.00. Taotluse esitamise aega on võimalik kõikidele päevadele eelregistreerida infotelefonil 737 7678. Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus büroos ja internetipõhises eelregistreerimise süsteemis www.pria.ee/reg


TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED
Toetust saab taotleda:
• kalandustoodete või agariku (edaspidi veetaimed) töötlemistingimuste parandamiseks;
• kaasaegse tehnoloogia rakendamiseks;
• tootearenduse stimuleerimiseks;
• töötlemisest tuleneva keskkonnakoormuse vähendamiseks.

Toetust võib taotleda:

mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtja ning ettevõtja, kellel on vähem kui 750 töötajat või kelle käive on väiksem kui 3,129 miljardit krooni.

Juhime tähelepanu sellele, et võrreldes esimese taotlusvooruga ei toetata selles voorus kalandustoodete töötlemiseks vajaliku ehitise ehitamist ja rekonstrueerimist ja külmikveoki ostmist. Samuti peab toetatav tegevus olema ellu viidud ühe aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.
Toetust makstakse kuni 50% abikõlblike kulude maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus taotleja kohta on 5 000 000 krooni ühe taotlusvooru kohta. Täpsemad toetuse saamise tingimused on kirjas juhendmaterjalis "Abiks Taotlejale".


TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE
Taotluste läbivaatamine ja otsuste tegemine võib võtta kuni 75 tööpäeva alates taotluste esitamise tähtaja lõppemisest. Toetuse maksmise otsused tehakse 45 tööpäeva jooksul nõuetekohaste väljamaksedokumentide saamisest arvates.


LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab kalandustoetuste büroost telefonidel 737 1378 või 737 1388

 

 

Uudised

Loe, kuidas PRIA teostab põldude seiret satelliidiga ja millised tähelepanekud klientidele edaspidi rohumaade hooldamisel kasuks tulevad.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner