Lisatud: 04. veebruar 2015

Viimati muudetud: 22. märts 2016

A A A
Prindi

Investeeringud töötlemisse ja turustamisse (EKF meede 2.3) 2015

EESMÄRK

Toetuse eesmärk on kalandustoodete või veetaimede töötlemise arendamine ja kaasajastamine.

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 02. - 20.03.2015.a PRIA keskuses Tartus posti teel aadressil:

 

PRIA

Arengutoetuste osakonna piirkonna büroo

Narva mnt 3

51009 TARTU

 

2015. a taotlusvooru eelarve on 3 794 309 eurot.

Esitati kokku 47 taotlust toetusesummas kokku 4 412 821 eurot.

Toetus määrati 40-le taotlusele kokku summas 3 770 837,58 eurot.

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetust saab taotleda:

  • kalandustoodete või agariku töötlemistingimuste parandamiseks;
  • kaasaegse tehnoloogia rakendamiseks;
  • tootearenduse stimuleerimiseks;
  • töötlemisest tuleneva keskkonnakoormuse vähendamiseks.

Toetust võib taotleda:

  • mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtja ning ettevõtja, kellel on vähem kui 750 töötajat või kelle käive on väiksem kui 199 979 548,28 eurot.

Toetust makstakse kuni 50% abikõlblike kulude maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus taotleja kohta 2015. aastal on 200 000 eurot ühe taotlusvooru kohta. 

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Taotlused vaadatakse läbi ja määramise otsused tehakse hiljemalt 09. juulil 2015. Otsustest teavitatakse toetuse saajat kirja teel kliendiregistrisse kantud postiaadressil hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

 

2015. aasta taotlusvooru toetatav tegevus peab olema ellu viidud mitte hiljem kui 31. detsembril 2015. aastal. Toetatav tegevus loetakse ellu viiduks, kui Ametile esitatud kuludeklaratsioon hõlmab toetatava tegevuse kõiki abikõlblike kulusid.

Kõige mugavamalt ja kiiremini on võimalik kliendiandmeid vaadata ja muuta elektrooniliselt kliendiportaalis e-PRIA https://epria.pria.ee/epria/. e-PRIA kasutamise juhendid leiate PRIA kodulehel aadressil http://www.pria.ee/et/ePRIA/Juhendid.

Toetuse väljamaksmiseks peab toetuse saaja ellu viima taotluses toodud tegevuse ja esitama PRIA-le seda tõendavad dokumendid kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta. Kuludokumente saab esitada pärast toetuse rahuldamise otsuse tegemist posti teel PRIA keskuse aadressil, elektrooniliselt aadressil pria@pria.ee  või e-PRIA kaudu.

 

Toetuse maksmise otsused tehakse 45 tööpäeva jooksul nõuetekohaste väljamaksedokumentide saamisest arvates.

NB! Toetatav tegevus peab olema ellu viidud mitte hiljem kui 31. detsember 2015.a

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab kalandustoetuste büroost telefonidel 737 1388.

  

Uudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner