Lisatud: 13. aprill 2017

Viimati muudetud: 20. aprill 2018

A A A
Prindi

Ebasoodsamate piirkondade toetus (MAK 2007-2013 meede 2.1)

EESMÄRK

Ebasoodsamate piirkondade toetuse (edaspidi ESA) eesmärk on tagada jätkuv maakasutus ebasoodsamates piirkondades, parandades keskkonna seisundit.

 

TOETUSE TUTVUSTUS JA TINGIMUSED

Alates 2014. aastast ESA toetust taotleda ei saa.

Tuletame meelde, et toetuse esmakordsel taotlemisel kaasnes toetuse saajal nõue tegeleda ebasoodsamas piirkonnas põllumajandusega viis järjestikust aastat alates esimesest toetuse väljamaksest.  

 

Näide:

Taotleja taotles ESA toetust esmakordselt 2013. aastal. ESA toetus maksti talle välja 30.01.2014. Taotleja ESA alas põllumajandusega tegelemise kohustus kestab kuni 29.01.2019. Selle ajani kontrollib PRIA taotleja põllumajanduslikku tegevust ESA alas.

Põllumajandusega tegelemiseks loetakse, kui taotleja kasutab ja hoiab vähemalt 1,00 ha ebasoodsamas piirkonnas asuvat maad heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes või kasvatab ebasoodsamas piirkonnas vähemalt ühele loomühikule vastaval hulgal põllumajandusloomi.

 

Loomühikuid arvestatakse maaeluministri 16.02.2017. a määruse nr 17 „Loomakasvatuse üleminekutoetus“ lisa kohaselt järgnevalt:

1) üle 24 kuu vanune veis, sh ammlehm - 1 LÜ

2) 6-24 kuu vanune veis - 0,6 LÜ

3) kuni 6 kuu vanune veis - 0,2 LÜ

4) lammas või kits - 0,15 LÜ

5) kuni 6 kuu vanune lamba- või kitsetall - 0,05 LÜ

6) hobune - 1 LÜ

7) varss - 0,35 LÜ

8) muud hobuslased - 0,8 LÜ

9) siga (üle 20 kg) - 0,34 LÜ

10) põrsas (alla 20 kg) - 0,027 LÜ

11) munakana - 0,014 LÜ

12) broiler - 0,007 LÜ

13) väikeloomade pojad, kodulinnu tibud, vutt, kääbuskana jt - 0,004 LÜ

14) jaanalind, emu, nandu jt - 0,35 LÜ

15) muud kodulinnud (part, faasan, hani, kalkun jt) ja väikeloomad (küülik, mink, tuhkur, naarits, nutria, tšintšilja jt) - 0,03 LÜ

16) mesilaspere - 0,34

 

ESAga seotud kohustus loetakse jätkatuks, kui taotleja on esitanud pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse, millel taotleb ühtset pindalatoetust ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetust vähemalt 1,00 hektari ulatuses ebasoodsamas piirkonnas asuvale maale. Neile, kellel on kehtiv ESA kohustus, kuid kes pindala- või loomatoetusi ei taotle, teeb PRIA järelepärimise. Juhul kui kohustus on ennetähtaegselt lõpetatud (välja arvatud vääramatu jõu põhjused või põllumajandusliku tegevuse lõpetamine pärast kolme aastat toetuse nõuete järgimist), küsitakse makstud ESA toetus tagasi.

ESA kehtiva kohustuse olemasolu kohta saab infot vanast e-PRIAst teenuses „Pindala- ja loomapõhiste toetuste kohustuste andmete vaatamine ja üleandmine“ või helistades PRIA infotelefonil 737 7679.

Eestis määratleti ebasoodsad piirkonnad 2004. aastal valdade kaupa ning nende alusel tehakse kontrolli ka 2018. aastal. Ebasoodsas piirkonnas ja mitte-ebasoodsas piirkonnas asuvate valdade ühinemise korral laieneb ebasoodsamate piirkondade toetus ainult endise ebasoodsas piirkonnas asunud valla territooriumile.

 

Ebasoodsamate piirkondade loetelu (99 valda):
Harjumaa – Anija, Kernu, Kuusalu, Padise;
Hiiumaa – Emmaste, Kõrgessaare, Käina, Pühalepa;
Ida-Virumaa – Avinurme, Maidla, Sonda, Iisaku, Illuka, Lohusuu, Lüganuse, Tudulinna, Vaivara, Alajõe, Aseri, Kohtla, Toila;
Jõgevamaa – Pala, Kasepää;
Järvamaa – endise Türi valla osa;
Läänemaa – Kullamaa, Oru, Risti, Taebla, Lihula, Martna, Nõva, Vormsi, Hanila, Noarootsi, Ridala;
Lääne-Virumaa – Vihula, Viru-Nigula;
Põlvamaa – Kanepi, Mooste, Orava, Valgjärve, Vastse-Kuuste, Veriora, Mikitamäe, Räpina, Värska;
Pärnumaa – Are, Koonga, Vändra, Audru, Häädemeeste, Saarde, Tõstamaa, Varbla, Kihnu, Tahkuranna;
Raplamaa – Kohila, Käru, Märjamaa, Vigala;
Saaremaa – Kihelkonna, Laimjala, Leisi, Lääne-Saare, Muhu, Mustjala, Orissaare, Pihtla, Pöide, Ruhnu, Salme; Torgu, Valjala;
Tartumaa – Meeksi, Vara, Võnnu, Alatskivi, Mäksa, Peipsiääre, Piirissaare;
Valgamaa – Karula, Puka, Põdrala, Sangaste, Taheva, Tõlliste;
Viljandimaa – ei ole;
Võrumaa – Antsla, Haanja, Lasva, Mõniste, Rõuge, Sõmerpalu, Urvaste, Varstu, Meremäe, Misso, Vastseliina. 

 

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainformatsiooni saab PRIA infotelefonil 737 7679.

Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner