Lisatud: 09. mai 2016

Viimati muudetud: 11. aprill 2017

A A A
Prindi

Ebasoodsamate piirkondade toetus (MAK2007-2013 meede 2.1) 2016

EESMÄRK

Ebasoodsamate piirkondade toetuse (edaspidi ESA) eesmärk on tagada jätkuv maakasutus ebasoodsamates piirkondades, parandades keskkonna seisundit.

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Alates 2014. aastast ESA toetust taotleda ei saa.

Tuletame meelde, et toetuse esmakordsel taotlemisel kaasnes nõue tegeleda ebasoodsamas piirkonnas põllumajandusega viis järjestikust aastat alates esimesest toetuse väljamaksest.  

Näide:

Taotleja taotles ESA toetust esmakordselt 2011. aastal. ESA toetus maksti taotlejale välja 30.01.2012. Taotleja ESA alas põllumajandusega tegelemise kohustus kestab kuni 30.01.2017. Selle ajani kontrollib PRIA taotleja põllumajanduslikku tegevust ESA alas.

Põllumajandusega tegelemiseks loetakse, kui taotleja kasutab ja hoiab vähemalt 1,00 ha ebasoodsamas piirkonnas asuvat maad heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes või kasvatab ebasoodsamas piirkonnas vähemalt ühele loomühikule vastaval hulgal põllumajandusloomi.

Loomühikuid arvestatakse põllumajandusministri 21.02.2013. a määruse nr 12 „Loomakasvatuse üleminekutoetuse ja piimasektori eritoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord ja põllumajandusloomade loomühikute arvestuse alused“ lisa 3 kohaselt järgnevalt:

1) üle 24 kuu vanune veis, sh ammlehm - 1 LÜ

2) 6-24 kuu vanune veis - 0,6 LÜ

3) kuni 6 kuu vanune veis - 0,2 LÜ

4) lammas või kits - 0,15 LÜ

5) kuni 6 kuu vanune lamba- või kitsetall - 0,05 LÜ

6) hobune - 1 LÜ

7) varss - 0,35 LÜ

8) muud hobuslased - 0,8 LÜ

9) siga (üle 20 kg) - 0,34 LÜ

10) põrsas (alla 20 kg) - 0,027 LÜ

11) munakana - 0,014 LÜ

12) broiler - 0,007 LÜ

13) väikeloomade pojad, kodulinnu tibud, vutt, kääbuskana jt - 0,004 LÜ

14) jaanalind, emu, nandu jt - 0,35 LÜ

15) muud kodulinnud (part, faasan, hani, kalkun jt) ja väikeloomad (küülik, mink, tuhkur, naarits, nutria, tšintšilja jt) - 0,03 LÜ

16) mesilaspere - 0,34


ESA kohustus loetakse jätkatuks, kui taotleja on esitanud pindalatoetuste- ja maksetaotluse, millel taotleb ühtset pindalatoetust vähemalt 1,00 hektari ulatuses ebasoodsamas piirkonnas asuvale maale. Neile, kellel on kehtiv ESA kohustus, kuid kes pindala- või loomatoetusi ei taotle, teeb PRIA järelepärimise. Juhul kui kohustus on ennetähtaegselt lõpetatud (välja arvatud vääramatu jõu põhjused või põllumajandusliku tegevuse lõpetamine pärast kolme aastat toetuse nõuete järgimist), küsitakse makstud ESA toetus tagasi.

ESA kehtiva kohustuse olemasolu kohta saab infot e-PRIAst teenuses „Pindala- ja loomapõhiste toetuste kohustuste andmete vaatamine ja üleandmine“ või helistades PRIA infotelefonil 737 7679.


Ebasoodsamate piirkondade loetelu (99 valda):

Harjumaa – Anija, Kernu, Kuusalu, Padise;
Hiiumaa – Emmaste, Kõrgessaare, Käina, Pühalepa;
Ida-Virumaa – Avinurme, Maidla, Sonda, Iisaku, Illuka, Lohusuu, Lüganuse, Tudulinna, Vaivara, Alajõe, Aseri, Kohtla, Toila;
Jõgevamaa – Pala, Kasepää;
Järvamaa – endise Türi valla osa;
Läänemaa – Kullamaa, Oru, Risti, Taebla, Lihula, Martna, Nõva, Vormsi, Hanila, Noarootsi, Ridala;
Lääne-Virumaa – Vihula, Viru-Nigula;
Põlvamaa – Kanepi, Mooste, Orava, Valgjärve, Vastse-Kuuste, Veriora, Mikitamäe, Räpina, Värska;
Pärnumaa – Are, Koonga, Vändra, Audru, Häädemeeste, Saarde, Tõstamaa, Varbla, Kihnu, Tahkuranna;
Raplamaa – Kohila, Käru, Märjamaa, Vigala;
Saaremaa – Kihelkonna, Laimjala, Leisi, Lääne-Saare, Muhu, Mustjala, Orissaare, Pihtla, Pöide, Ruhnu, Salme; Torgu, Valjala;

Tartumaa – Meeksi, Vara, Võnnu, Alatskivi, Mäksa, Peipsiääre, Piirissaare;
Valgamaa – Karula, Puka, Põdrala, Sangaste, Taheva, Tõlliste;
Viljandimaa – ei ole;
Võrumaa – Antsla, Haanja, Lasva, Mõniste, Rõuge, Sõmerpalu, Urvaste, Varstu, Meremäe, Misso, Vastseliina. 

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainformatsiooni saab PRIA infotelefonil 737 7679.Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus