Lisatud: 04. aprill 2018

Viimati muudetud: 30. jaanuar 2019

A A A
Prindi

Erakorraline toetus kartuli ja avamaaköögivilja kasvatajatele 2018

Eesti riigi eelarvest rahastatav toetus, mille eesmärk on osaliselt hüvitada Eesti kartuli (v.a varajane kartul) ja avamaaköögivilja kasvatajatele 2017. aasta sügise ebasoodsatest ilmastikutingimustest põhjustatud majanduslik kahju seoses saagi koristamata jätmisega.

Kartuli ja avamaaköögivilja erakorralise toetuse taotluste vastuvõtt kestab 9. aprillist kuni 12. aprillini 2018.

Täpsema info toetuse ja taotlemise tingimuste kohta leiate alljärgnevalt: 

 


 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Taotlemisperiood kestab 9. aprillist kuni 12. aprillini 2018.

Taotlust soovitame esitada elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel, mis asub aadressil https://epria.pria.ee/epria/

e-PRIA teenuste kasutamiseks tuleb taotlejal end süsteemi jaoks tuvastada ID-kaardi või mobiil-IDga. ID-kaardil peab olema kehtiv sertifikaat ja vaja on ka PIN-koode. Palume toetuste taotlemisest huvitatutel aegsasti kontrollida, kas teie ID-kaart või mobiil-ID on kehtiv ja kasutatav. Uue ID-kaardi taotlemise, sertifikaatide ja PIN-koodide uuendamise ning mobiil-IDga liitumise kohta pakuvad infot veebileht https://www.id.ee/ ning Politsei- ja Piirivalveamet www.politsei.ee.

Täpsem info e-PRIA kohta www.pria.ee/epria. e-PRIA teenuste kasutamiseks sobib iga internetiühendusega arvuti. e-PRIA on kasutatav ööpäevaringselt.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast neljapäevani kl 9.00-16.00.

Teenindusbüroodes on kliendiarvutid e-PRIA kasutajatele ning vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja kliendiarvuti kasutamise aega on võimalik eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg), samuti helistades maakondlikku teenindusbüroosse või infotelefonil 737 7679.

Tagasi algusesse

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetuse menetlemise aluseks on maaeluministri 29.03.2018. aasta määrus nr 18 “Erakorraline toetus kartuli ja avamaaköögivilja kasvatajatele”.

Määruse alusel antav erakorraline toetus kartuli ja avamaaköögivilja kasvatajatele on põllumajanduslik vähese tähtsusega abi.

Toetust antakse põllumaa kohta, mille kohta 2017. aastal esitatud ühtse pindalatoetuse või puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetuse taotlus on rahuldatud ning millel jäi alates 2017. aasta septembrist koristamata kartul (v.a varajane kartul) või avamaaköögivili.

Avamaaköögiviljadeks on:

aedhernes, aeduba, juurseller, kaalikas, lehtkapsas, lillkapsas, naeris, pastinaak, porgand, porrulauk, spargelkapsas (brokkoli), söögipeet ja valge peakapsas.

Toetust saab taotleda taotleja:

  • kes taotles ja kellele määrati 2017. aastal ühtset pindalatoetust või puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetust;
  • kelle 2017. a ühtse pindalatoetuse või puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetuse taotluse menetlemise käigus kindlaksmääratud kartuli või avamaaköögivilja pindala suurus kokku oli vähemalt 0,3 hektarit;
  • kellel jäi alates 2017. aasta septembrist kartul või avamaaköögivili koristamata kokku vähemalt 0,3 hektaril, kusjuures minimaalne toetusõiguslik koristamata maa-ala peab olema vähemalt 0,01 hektarit.

Kui taotlejaks on ettevõtja konkurentsiseaduse § 2 lõike 1 tähenduses, ei tohi põllumajandusliku vähese tähtsusega abi saajale jooksva majandusaasta ja sellele eelnenud kahe majandusaasta jooksul antud põllumajanduslik vähese tähtsusega abi koos taotletava toetusega ületada põllumajandusliku vähese tähtsusega abi ülemmäära 15 000 eurot. Ületava osa eest toetust ei maksta.

Vähese tähtsusega abi limiite kontrollib PRIA riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrist https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi.

Vähese tähtsusega abi suuruse arvutamisel loetakse üheks ettevõtjaks sellised ettevõtjad, kes on omavahel seotud komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013 artikli 2 lõike 2 kohaselt.

Füüsiliste isikute (kes ei ole füüsilisest isikust ettevõtjana registreeritud) puhul ei kohaldata komisjoni vähese tähtsusega abi määrust (EL) nr 1408/2013. Seda põhjusel, et EL konkurentsireegleid kohaldatakse üksnes ettevõtjate puhul.

Mida peab veel silmas pidama toetust taotledes:

  • andmeid taotlusel esitatud 2017.aastal koristamata jäänud pindala kohta on võimalik muuta kuni 12.aprillini.
  • Taotlust saab annulleerida kuni toetuse määramiseni. Taotluse annulleerimiseks pärast 12. aprilli tuleb esitada eraldi annulleerimisavaldus, kasutades e-PRIA teenust "Dokumendi üleslaadimine (pindalatoetuste taotluse lisadokumentide esitamiseks)"

 

Tagasi algusesse

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib administratiivselt kõiki esitatud taotlusi ning kohapeal kontrollvalimisse hõlmatud taotlejaid (vähemalt 1% taotlejatest).

PRIA otsustab toetuse ühikumäärad hektari kohta, lähtudes toetuse andmiseks ettenähtud eelarvevahenditest kartulikasvatuse sektorile ja avamaa köögiviljakasvatuse sektorile eraldi ning nõuetele vastavaks tunnistatud hektarite arvust, järgides taotlejate võrdse kohtlemise põhimõtet.

Erakorralise toetuse kartuli ja avamaaköögivilja kasvatajatele ettenähtud vahendite jaotus 2018. aastal:

1) koristamata jäänud kartuli kasvupinna eest – 210 000 eurot;

2) koristamata jäänud avamaaköögivilja kasvupinna eest – 305 000 eurot.

PRIA arvutab toetuse saajale makstava toetuse suuruse, lähtudes eelarvest ja taotluse menetlemisel kindlaks tehtud nõuetele vastavatest hektarite arvust.

PRIA 03.09.2018. a käskkirjaga nr 1-12/18/120 on 2018. aastal kartuli ja avamaaköögivilja kasvatajatele makstava erakorralise toetuse ühikumääradeks kehtestatud koristamata jäänud kartuli kasvupinna eest 669,98 eurot abikõlbliku hektari kohta ning koristamata jäänud avamaaköögivilja kasvupinna eest 2567,12 eurot abikõlbuliku hektari kohta.

PRIA otsustab toetuse määramise või taotluste rahuldamata jätmise sellise aja jooksul, et toetus oleks võimalik välja maksta 30. septembriks 2018.

Tagasi algusesse

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot toetuse nõuete ja e-PRIAs taotlemise kohta saab PRIA otsetoetuste infotelefonil 737 7679.

Tagasi algusesse

 TOETUSE LISAMATERJALID

 

Uudised

Loe, kuidas PRIA teostab põldude seiret satelliidiga ja millised tähelepanekud klientidele edaspidi rohumaade hooldamisel kasuks tulevad.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner