Lisatud: 17. aprill 2006

Viimati muudetud: 20. jaanuar 2009

A A A
Prindi

Elatustalude kohanemise toetus

Elatustalude kohanemise toetuse aluseks on põllumajandusministri määrus “Elatustalude kohanemise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord”.

Elatustalude kohanemise toetust saab taotleda füüsilisest isikust ettevõtja, kes tegeleb järgmiste tegevusaladega:

1.      loomakasvatus:

·        põllumajandusloomade kasvatus;

·        linnukasvatus;

·        mesindus.

2.      taimekasvatus:

·        teraviljakasvatus;

·        puu- ja juurviljade ja/või marjade kasvatamine;

·        õli- jt tehniliste kultuuride kasvatamine;

·        lillede- ja dekoratiivtaimede kasvatamine;

·        ravimtaimede kasvatamine;

·        kaunviljade kasvatamine;

·        seenekasvatamine;

·        heintaimede kasvatamine.

3.      täiendavalt:

·        kalakasvatus;

·        maaturism;

·        käsitöö;

·        väetiste, komposti ja mulla tootmine;

·        põllumajandusmasinatega seotud teenuste osutamine;

·        puidu töötlemine ja puidust toodete valmistamine;

·        ehitusmaterjalide tootmine;

·        tegevuslitsentsi ja/või kauplemisloaga teenindusasutuse rajamine.

Toetuse saamiseks peab taotleja ettevõtlustulu põllumajanduslikust ettevõtlusest olema taotlemisele eelneval aastal üle 31 293 krooni ja ettevõtlustulu koos põllumajanduslikust ettevõtlusest saadava tuluga kokku ei ületa taotlemisele eelneval aastal 281 639 krooni.

Elatustalude kohanemise toetust võib taotleda küla, alevi või aleviku territooriumil põllumajandusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja, kes taimekasvatusega tegeledes kasutab õiguslikul alusel vähemalt 0,30 hektarit põllumajandusmaad ja loomakasvatusega tegeledes peab vähemalt üht hane, hobust, jaanalindu, kalkunit, kana, kitse, küülikut, lammast, mesilassülemit, minki, naaritsat, parti, rebast, siga, t¨int¨iljat, tuhkrut, veist või vutti.

Kui taotleja taotleb elatustalude kohanemise toetust, võtab ta kohustuse täita kõiki toetuse saamise nõudeid viie aasta jooksul alates 7. novembrist 2005.

Elatustalude kohanemise toetuse taotlusi võetakse vastu PRIA piirkondlikes büroodes

10. oktoobrist kuni 7. novembrini 2005.

Kui taotleja taotleb elatustalude kohanemise toetust esmakordselt, tuleb tal PRIA-le esitada:

·        Elatustalude kohanemise toetuse taotlus ja kohustuse võtmise kinnitus (vorm MT66);

·        Elatustalude kohanemise toetuse tegevuskava (vorm MT66A);

·        Maksu- ja Tolliametis kinnitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E koopia 2004. aasta kohta.

Tegevuskava täitmisel pöörata tähelepanu:

·        Tabeli 2 täitmisele. Prognoosima peaks neljandale kohustuseaastale eelnenud kalendriaasta ettevõtlustulu suurenemist vähemalt 12% võrreldes taotlemise aastale eelnenud kalendriaasta ettevõtlustuluga.

·        Tabeli 3 täitmisele. Märkida ainult need tegevused, mida kindlasti kavatsete teha, sest tabelisse 3 märgitud ristide arvu ei saa enam vähendada ega suurendada.

Kui taotleja jätkab elatustalude kohanemise toetuse kohustust, tuleb tal sellel aastal PRIA-le esitada:

·        Elatustalude kohanemise toetuse kohustuse jätkamise kinnitus (vorm MT66C);

Lisainfot saab elatustalude kohanemise toetuse kohta numbritelt 737 1381 ja 737 7622

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike