Lisatud: 18. november 2013

Viimati muudetud: 16. aprill 2014

A A A
Prindi

Põllumajandusloomade aretustoetus sigade jõudluskontrolli läbiviimise ja geneetilise väärtuse hindamise eest

EESMÄRK

Toetuse eesmärgiks on sigade jõudluskontrolli läbiviimise ja geneetilise väärtuse hindamise kulude osaline või täielik hüvitamine.

 

TAOTLUSTE VASTUVÕTMISE AEG JA KOHT

Toetuse taotlus tuleb esitada hiljemalt 26. novembril 2013 aadressil: PRIA, Narva mnt 3, Tartu 51009.

Taotluse võib esitada ka elektrooniliselt taotleja poolt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil: turukorraldus@pria.ee

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetust võib taotleda põllumajandusloomade aretuse seaduse alusel tunnustatud sigade jõudluskontrolli läbiviija, kes esitas 2013. aastal taotluse põllumajandusloomade aretustoetuse saamiseks jõudluskontrolli läbiviimise ja geneetilise väärtuse hindamise eest ning kelle suhtes tegi PRIA 2013. aastal põllumajandusloomade aretustoetuse määramise otsuse, mille alusel maksti taotlejale aretustoetus välja.

Toetuse suuruse arvutamisel lähtub PRIA 2013. aastal taotlejale makstud põllumajandusloomade aretustoetuse suuruse arvutamise aluseks olnud põllumajandusloomade arvust ning toetuse ühikumäärast.

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Toetuse määramine või taotluse rahuldamata jätmine otsustatakse taotluse esitamise tähtpäevast arvates 15 tööpäeva jooksul, st hiljemalt 17. detsembril ning toetus makstakse välja hiljemalt 27. detsembril. Toetuse ühikumäär sigade jõudluskontrolli läbiviimise ja geneetilise väärtuse hindamise eest ühe looma kohta on 15,91 eurot.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA turukorralduse büroost telefonil 737 1323 või e-posti teel aadressil turukorraldus@pria.ee.

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner