Lisatud: 13. oktoober 2010

Viimati muudetud: 12. märts 2012

A A A
Prindi

Põllumajandusloomade aretustoetuse täiendav toetus 2010

EESMÄRK
Toetuse eesmärgiks on põllumajandusloomade aretustegevuse arendamise kulude osaline või täielik hüvitamine.


TAOTLUSTE VASTUVÕTMISE AEG JA KOHT

Põllumajandusloomade aretustoetuse täiendava toetuse taotlusi võetakse vastu 18. oktoobrist kuni 25. oktoobrini PRIA keskuses aadressil: PRIA, Narva mnt 3, Tartu 51009.

Taotluse võib esitada ka elektrooniliselt taotleja poolt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil:
info@pria.ee


TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Põllumajandusloomade aretustoetuse täiendavat toetust võib 2010. aastal taotleda põllumajandusloomade aretuse seaduse alusel Veterinaar- ja Toiduameti poolt tunnustatud aretusühing või jõudluskontrolli läbiviija, kes esitas 2010. aastal taotluse põllumajandusloomade aretustoetuse saamiseks ning kellele PRIA tegi toetuse määramise otsuse.

Täiendava toetuse suuruse arvutamisel lähtub PRIA 2010. aastal taotlejale makstud põllumajandusloomade aretustoetuse suuruse arvutamise aluseks olnud põllumajandusloomade arvust ning täiendava toetuse ühikumäärast.


TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Toetuse määramine või taotluse rahuldamata jätmine otsustatakse taotluse esitamise tähtpäevast arvates 15 tööpäeva jooksul, st hiljemalt 15. novembril ning toetus makstakse välja hiljemalt 22. novembril. Toetuse ühikumäär olenevalt aretusvaldkonnast ja loomaliigist ühe looma kohta on järgmine:

 • 1. veiste tõuraamatu pidamine - 6,97 krooni;
 • 2. veiste jõudluskontrolli läbiviimine - 4,60 krooni;
 • 3. eesti maatõugu veiste tõuraamatu pidamine - 55,90 krooni;
 • 4. sigade tõuraamatu või aretusregistri pidamine - 5,81 krooni;
 • 5. sigade jõudluskontrolli läbiviimine - 7,31 krooni;
 • 6. lammaste tõuraamatu pidamine - 5,59 krooni;
 • 7. lammaste jõudluskontrolli läbiviimine - 5,38 krooni;
 • 8. hobuslaste tõuraamatu pidamine - 112,66 krooni;
 • 9. eesti hobuste, eesti raskeveohobuste ja tori tõu universaalsuuna hobuste tõuraamatu pidamine - 178,45 krooni;
 • 10. hobuslaste jõudluskontrolli läbiviimine - 60,20 krooni;
 • 11. eesti vuti jõudluskontrolli läbiviimine - 91,59 krooni.


LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA riiklike toetuste büroost telefonil 737 1323 või e-posti teel: info@pria.ee

Uudised

Taotluste vastuvõtt kestis 2. märtsist 21. märtsini ja PRIAle laekus sel ajal 3152 taotlust, mida on 153 võrra vähem kui möödunud aastal. Piimalehma kasvatamise otsetoetust saab taotleda hilinenult veel 15. aprillini, aga siis väheneb toetus 1% võrra iga hilinetud tööpäeva kohta.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner