Lisatud: 17. juuli 2012

Viimati muudetud: 17. juuli 2012

A A A
Prindi

Loomatoetuste taotlemine aastatel 2007-2012

Järgnevas tabelis on esitatud info loomatoetuste (edaspidi LOT) taotlemise kohta aastatel 2007-2012 (nii e-PRIA kaudu kui ka kokku)

 

*ERI - loomade arv, kellele taotleja taotleb piimasektori eritoetust;
PII – tootmiskvoodil põhinev piimalehmatoetus;
VEI – toetusõigusel põhinev veisetoetus;
LUT – toetusõigusel põhinev täiendav utetoetus.

 

E-PRIA kaudu taotlejate arv on aasta-aastalt kasvanud, mida ilmestab järgnev joonis. Hüpe on toimunud 2008. aastal, mil alustati e-PRIA reklaamimisega taotlejatele (2007. aastal oli tegemist pilootprojektiga) ja 2010. aastal, mil toimus teine suurem teenusest teavitamine.
Aastatel 2011 ja 2012  on maakondlike teenindusbüroode inimesed helistanud läbi suuremaid kliente, kes veel ei ole e-PRIAs ja kutsunud neid e-PRIA kaudu taotlema ning teenindusbüroodesse e-PRIAt õppima, sellest ilmselt ka edasised aasta-aastased kasvud.
Samas on aasta-aastalt vähenenud loomatoetuse taotlejate arv: see on viie aasta jooksul vähenenud tuhande taotleja (1000) võrra.

 

 

Samuti on aasta-aastalt kasvanud e-PRIA kaudu taotletud loomade arv. 2010. aastast alates taotleti pooltele loomadele toetust e-PRIA kaudu. E-PRIAs taotlemine on jäänud suuremate taotlejate huviks, kuna protsentuaalselt on e-PRIAs taotlejaid vähem, kui loomi, kellele e-PRIAs taotleti. Taotlusel märgitud loomade arv on võrreldes 2007. aastaga märgatavalt tõusnud, taotlusel märgitud ammlehmade arv on kasvanud 2,6 korda: kasvades 10 tuhandelt 29 tuhandele (10 928 -> 28 719). Taotlusaluste uttede arv on tõusnud 1,3 korda: kasvades 37 tuhandelt 49 tuhandele (37 203 -> 49 283). Tootmiskvoodil põhineva piimalehma toetuse ja toetusõigusel põhineva veisetoetuse taotlejate arv on 2007. kuni 2012. aastani järjekindlalt kahanenud, kokku vastavalt 134 (keskmiselt 26,8 aastas) ja 1 251 (keskmiselt 250,2 aastas ) taotlejat. Ka aastatel 2008 kuni 2012 taotletud toetusõigustel põhinev täiendava utetoetuse taotlemine näitab taotlejate arvu kahanemist: 856 taotlejalt on taotluste arv langenud 710-le (keskmiselt 36,5 taotlejat aastas). Piimasektori eritoetuse taotlejate arv ja ka loomade arv, millele toetust taotleti, on toetuse avamise aastast – 2010. aastast – järjest vähenenud: vastavalt 850-lt taotlejalt 689 taotlejani ja 19 tuhandelt loomalt 16 tuhande loomani (19 059 -> 15 999), vähenemine keskmiselt vastavalt 80,5 taotlejat ja 1 530 looma aastas.

Võrreldes taotluste, taotlejate ja taotletud loomade arvu järeldame, et aasta-aastalt jääb vähemaks taotlejaid ja just väiketaotlejate osas, üha enam taotlusi ja üle 2/3 taotlusalustest loomadest eitatakse e-PRIA vahendusel. Taotlusaluste uttede arv tõuseb prognoositavalt üle 50 tuhande (juba aastal 2013). Ammlehmade arv tõuseb üle 30 tuhande (juba 2013. aastal). Piimasektori eritoetuse loomade arv väheneb 15 tuhandele. Toetusõigustel põhinevate veise- ja utetaotlejate, tootmiskvoodil põhinev piimalehmatoetus ning piimasektori eritoetuse taotlejate arv kahaneb ka järgmisel perioodil.

 

 

PII, VEI ja LUT osas saab välja tuua vaid taotlejate arvu, kuna tegemist on referentsaasta põhiste toetustega.

 

Tagasi
Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm osaleb täna, 15. oktoobril EL-i põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu istungil Luxembourgis, mille peateema on ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) tulevik.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus