Pindalatoetuste taotlemine puude ja põõsastega püsirohumaadele Hiiu, Lääne, Pärnu ja Saare maakonnas

Liituvusega aladena käsitatakse puude ja põõsastega kaetud püsirohumaid Hiiu-, Lääne-, Pärnu- ja Saaremaal, millel olevate puude ja põõsaste tihedus ületab 50 puud/ha ning mille puude ja põõsaste võrade projektsioon maapinnale on kuni  50% puude-põõsaste aluse ala suhtes.

Alates 2011 aastast ei ole liituvusega alad enam 100% toetusõiguslikud.

Liituvusega põllumassiividel arvutatakse maksimaalset toetusõiguslikku pindala järgmiselt:

 • - Põllumassiivide kogupindalast (geomeetrilisest pindalast) arvatakse maha maakondliku vähenduskoefitsiendiga läbikorrutatud liituvusega alade pindala.
 • - Maakondlikud vähenduskoefitsiendid
 • o Hiiu maakond - 0,283
 • o Lääne maakond - 0,147
 • o Pärnu maakond - 0,257
 • o Saare maakond - 0,247

Kuidas liituvusega põllumassiividele toetust taotleda?

 • - Põllumassiivide kaardil on liituvusega põllumassiivide numbri järel ✱.
 • - Põllumassiivide kaardil tähistab põllumassiivi numbri all olev pindala massiivi kogupindala (geomeetrilist pindala), kuid taotlemisel tuleb lähtuda massiivi maksimaalsest toetusõiguslikust pindalast.
 • - Põllumassiivi maksimaalse toetusõigusliku pindala saab taotleja kas
 • o PRIA poolt aprillis saadetud teatiselt, kus oli toodud tabel põllumassiivide kogupindaladega (geomeetriline pindala) ja maksimaalsete toetusõiguslike pindaladega.
 • o PRIA põllumassiivide veebikaardilt põllumassiivi infoaknas.
 • o PRIA teenindusbüroo töötajalt.
 • - Pindalatoetuse taotluse täitmisel tuleb lähtuda põllumassiivi maksimaalsest toetusõiguslikust pindalast.
 • - Kui kogu põllumassiiv on tervikuna ühe taotleja käes põllumajanduslikus kasutuses ja põllumassiivil on vaid üks püsirohumaa (PR või LR) põld, siis piiritleb taotleja taotluskaardil kogu põllumassiivi.
 • - Kui põllumassiivil on:
 • o mitu taotlejat;
 • o ühel taotlejal mitu põldu, mis on vähemalt 0,30 ha suured;
 • o lisaks püsirohumaale teisi maakasutuse tüüpe (P, PK või M);
 • o taotleja ei kasuta põllumassiivi kogu ulatuses;

esitab taotleja avalduse põllumassiivi piiri muutmiseks, mille tulemusena saadakse kõikide põldude kohta erinevad põllumassiivid, mille kohta arvutatakse programmi poolt  maksimaalsed toetusõiguslikud pindalad.

Juhul kui mõni põld on alla 0,30 ha, siis tuleb taotlejal arvutada põldude pindalad proportsionaalselt põldude suurusega ja kattuvusega liituvusega aladega, võttes arvesse, et põldude kogupindala liituvusega põllumassiivil ei tohi ületada massiivi maksimaalset toetusõiguslikku pindala.

Tagasi
Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas määruse, mille alusel esitatakse erandkorras 2018. aasta neljandas kvartalis läbiviidud praktika kohta taotlus 2019. a jaanuaris. Määrus aitab kaasa õppurite praktikate sooritamisele ettevõttes.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike