Pindalatoetuste taotlemine puude ja põõsastega püsirohumaadele Hiiu, Lääne, Pärnu ja Saare maakonnas

Liituvusega aladena käsitatakse puude ja põõsastega kaetud püsirohumaid Hiiu-, Lääne-, Pärnu- ja Saaremaal, millel olevate puude ja põõsaste tihedus ületab 50 puud/ha ning mille puude ja põõsaste võrade projektsioon maapinnale on kuni  50% puude-põõsaste aluse ala suhtes.

Alates 2011 aastast ei ole liituvusega alad enam 100% toetusõiguslikud.

Liituvusega põllumassiividel arvutatakse maksimaalset toetusõiguslikku pindala järgmiselt:

 • - Põllumassiivide kogupindalast (geomeetrilisest pindalast) arvatakse maha maakondliku vähenduskoefitsiendiga läbikorrutatud liituvusega alade pindala.
 • - Maakondlikud vähenduskoefitsiendid
 • o Hiiu maakond - 0,283
 • o Lääne maakond - 0,147
 • o Pärnu maakond - 0,257
 • o Saare maakond - 0,247

Kuidas liituvusega põllumassiividele toetust taotleda?

 • - Põllumassiivide kaardil on liituvusega põllumassiivide numbri järel ✱.
 • - Põllumassiivide kaardil tähistab põllumassiivi numbri all olev pindala massiivi kogupindala (geomeetrilist pindala), kuid taotlemisel tuleb lähtuda massiivi maksimaalsest toetusõiguslikust pindalast.
 • - Põllumassiivi maksimaalse toetusõigusliku pindala saab taotleja kas
 • o PRIA poolt aprillis saadetud teatiselt, kus oli toodud tabel põllumassiivide kogupindaladega (geomeetriline pindala) ja maksimaalsete toetusõiguslike pindaladega.
 • o PRIA põllumassiivide veebikaardilt põllumassiivi infoaknas.
 • o PRIA teenindusbüroo töötajalt.
 • - Pindalatoetuse taotluse täitmisel tuleb lähtuda põllumassiivi maksimaalsest toetusõiguslikust pindalast.
 • - Kui kogu põllumassiiv on tervikuna ühe taotleja käes põllumajanduslikus kasutuses ja põllumassiivil on vaid üks püsirohumaa (PR või LR) põld, siis piiritleb taotleja taotluskaardil kogu põllumassiivi.
 • - Kui põllumassiivil on:
 • o mitu taotlejat;
 • o ühel taotlejal mitu põldu, mis on vähemalt 0,30 ha suured;
 • o lisaks püsirohumaale teisi maakasutuse tüüpe (P, PK või M);
 • o taotleja ei kasuta põllumassiivi kogu ulatuses;

esitab taotleja avalduse põllumassiivi piiri muutmiseks, mille tulemusena saadakse kõikide põldude kohta erinevad põllumassiivid, mille kohta arvutatakse programmi poolt  maksimaalsed toetusõiguslikud pindalad.

Juhul kui mõni põld on alla 0,30 ha, siis tuleb taotlejal arvutada põldude pindalad proportsionaalselt põldude suurusega ja kattuvusega liituvusega aladega, võttes arvesse, et põldude kogupindala liituvusega põllumassiivil ei tohi ületada massiivi maksimaalset toetusõiguslikku pindala.

Tagasi
Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner