Ühtse pindalatoetuse vähendamine nõuete rikkumise puhul

Mullusega võrreldes on muutunud ka ühtse pindalatoetuse vähendamise kord. PRIA otsetoetuste büroo juhataja Helen Kaskema selgitas, et möödunud aastal vähendati toetust põllu kohta, millel rikkumine esines, kuid käesolevast aastast vähendatakse kogu toetussummat teatud protsendi võrra.

Vähendamise suurus sõltub rikkumise raskusest.

Hooletuse korral vähendatakse toetussummat 3 või 5%, kui nõuetele mittevastav pind ei ületa 20% taotletud pinnast.


Toetussummat vähendatakse:
- 3%, kui kulutused on tehtud, kuid mitte õigeaegselt (nt rohumaa on õigeaegselt niitmata, niide õigeks ajaks vedamata);
- 5%, kui kulutused on tegemata (nt rohumaa niitmata).


Kui nõuetele mittevastav pind ületab 20% taotletud pinnast, vähendatakse toetust tahtliku rikkumise reeglite kohaselt.


Toetussummat vähendatakse:
- 20%, kui nõudeid rikutakse 20-30% l
   taotletud pinnast;
- 50%, kui nõudeid rikutakse 30-50% l
   taotletud pinnast.

Toetust ei maksta, kui nõudeid rikutakse rohkem kui 50%-l taotletud pinnast.

Kui käesoleval aastal on taotleja saanud vähendamise tahtliku rikkumise eest (s.o rikkunud nõudeid rohkem kui 20%-l taotletud pinnast), siis järgmisel aastal taotlejale toetust ei maksta. Kui käesoleval aastal rikutakse nõudeid vähem kui 20%-l taotletud pinnast, siis järgmisel aastal vähendatakse toetussummat 3 või 5%. Kui üksteisele järgneva kolme aasta jooksul on toetust vähendatud hooletuse tõttu, siis eelmise aasta vähendamise protsent (3 või 5) korrutatakse kolmega. Vähendamised pindade erinevuse tõttu ei ole mullusega võrreldes muutunud.


 

Tagasi
Uudised

Eile, 11. detsembril toimus Maaeluministeeriumis põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu (PMAN) istung, kus päevakorras olid mesilaspere toetus, muudatused seoses põllumajandusloomade registrile antavate andmete edastamisega, Euroopa Komisjoni teatis biomajanduse strateegia kohta, investeeringumeetmete elluviimise tähtaegade pikendamine ja ülevaade põllumajandussektori 2017. aasta tulemustest.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Tootjarühma loomise ja arendamise toetuse maksenõuete esitamise voor (MAK 2014-2020 meede 9.1) 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus