Kokkuvõtted MAK meetme 3.2 kolmanda taotlusvooru tulemustest


Meetme 3.2 (Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus) kolmas taotlusvoor toimus möödunud aasta 28. detsembrist kuni 2010. aasta 25. jaanuarini  ja tõi PRIAsse kokku 735 taotlust. Esimesed määramisotsused tehti juba aprillis Pärnumaa taotluste osas, viimane maakond sai otsused 15.06.2010 (Harjumaa). Toetus määrati kokku 343 taotlusele kogusummas 217 704 808 miljonit krooni. Kuna tegemist on väga populaarse ja meie klientidele suurt huvi pakkuva meetmega, siis alljärgnevalt väike kokkuvõte selle taotlusvooru tulemustest.

Meede 3.2 III vooru eelarve kokku oli 220 950 798 miljonit krooni, mis jagunes maakondade vahel järgmiselt:

 

Maakond

Esitatud taotlused kokku

Eelarve (198 milj+ eelmise vooru jääk)

HARJUMAA

79

34 917 019

HIIUMAA

29

10 577 272

IDA-VIRUMAA

41

12 641 133

JÕGEVAMAA

46

12 077 827

JÄRVAMAA

35

10 966 337

LÄÄNEMAA

48

9 948 770

LÄÄNE-VIRUMAA

50

15 945 287

PÕLVAMAA

51

13 156 799

PÄRNUMAA

54

22 139 787

RAPLAMAA

39

15 817 620

SAAREMAA

53

10 802 126

TARTUMAA

64

15 282 928

VALGAMAA

37

10 926 146

VILJANDIMAA

60

14 164 509

VÕRUMAA

49

11 587 238

Kokku

735

220 950 798

 

Ainuke maakond, kus eelarvet ära ei kasutatud, oli Raplamaa. Põhjuseks see, et komisjon hindas paljusid projekte sedavõrd madalalt, et need ei saavutatud nõutavat 30% võimalikust maksimaalsest punktide arvust. 
Rahastamata jäid taotlused,  mis ei vastanud määruse nõuetele (18 taotlust) , kogusid võimalikust maksimaalsest punktide arvust vähem kui 30% hindepunktidest  (85 taotlust) või mille mis ei mahtunud eelarvesse (279 taotlust). Määruse nõuetele mittevastamise puhul olid levinumateks põhjusteks abikõlbmatud objektid või tegevused (remont ja restaureerimine, turismile suunatud objektid), puudusid nõutavad dokumendid, hinnapakkumised ei olnud detailsed, taotleja ei vastanud tähtajaks järelepärimistele, taotlejal oli maksuvõlg jne. Samuti annulleeriti selles voorus 10 taotlust taotleja enda avalduse alusel.  

Järelepärimisi tehti 335 korda. Kuna kokku analüüsiti 368 taotlust (need, mis mahtusid eelarve piiresse), on see 91% analüüsitud taotluste koguarvust.

 

 

Tagasi

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike