Viimati muudetud: 18. september 2015

A A A
Prindi

Avamisteadaanne või sekkumiskokkuostu kohta

Vastavalt Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 1308/2013 artiklile 12 on Eestis alates 1. märtsist avatud või kokkuost, või kokkuostu hind on 90% võrdlushinnast. Kokkuostu raames ostab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) kokku võid.

Vastavalt 18.09.2015 (EL) määrusele nr 2015/1549 on erandina määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 12 punktist d või ja lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemikku pikendatud kuni 30. septembrini 2016.

Komisjon võib kokkuostu sulgeda juhul kui sekkumiskokkuostu ajavahemikul Euroopa Liidus 90 %-lise võrdlushinnaga ehk sekkumishinnaga kokkuostetud  või kogus ületab 30 000 tonni.


Võid ostetakse kokku hinnaga 221,75 EUR/100 kg. Sekkumiskokkuostuks pakutav või peab olema valmistatud pastöriseeritud koorest PRIA poolt heakskiidetud ettevõttes.

 Pakkumisi või sekkumiskokkuostuks on õigus teha kõigil:

* kes omavad vähemalt 20 tonni kehtestatud nõuetele vastavat võid,
* kelle poolt pakutava või tootmise alustamisest on PRIA-t teavitatud 2 tööpäeva ette,
* kes on tasunud pakkumistagatise suurusega 50 EUR 1 tonni kohta,
* kes on registreeritud PRIA kliendiregistris.

 Edukale pakkujale väljastab PRIA pakkumise rahuldamise otsuse väljavõtte. PRIA maksab pakkujale või koguse eest 65 päeva jooksul pärast või jõudmist määratud külmhoonesse.

Tagasi
Uudised

Täna, 16. oktoobril tähistatakse ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) eestvedamisel rahvusvahelist toidupäeva, mis juhib eelkõige tähelepanu sellele, et igapäevane kõhutäis pole kõigile iseenesestmõistetav. Samuti rõhutatakse, et lisaks toidupuudusele on maailmas suur probleem ka ülesöömine ja valesti toitumine.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus + seotud tegevused

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Koolipiimatoetus

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2.2) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2017

Koolikava toetus

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus (EMKF meede 1.21) 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2017

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2017

Vesiviljeluse innovatsioonitoetus (EMKF meede 2.1) 2017

Kalapüügi innovatsioonitoetus (EMKF meede 1.1) 2017

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF meede 1.15) 2017

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetus 2017

Merekeskkonna alaste teadmiste parendamise toetus (EMKF meede 8.3) 2017

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.2) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2017

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.3.2) 2017 III taotlusvoor

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks (MAK 2014-2020 meede 4.3.1) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2017

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner