Viimati muudetud: 18. september 2015

A A A
Prindi

Avamisteadaanne või sekkumiskokkuostu kohta

Vastavalt Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 1308/2013 artiklile 12 on Eestis alates 1. märtsist avatud või kokkuost, või kokkuostu hind on 90% võrdlushinnast. Kokkuostu raames ostab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) kokku võid.

Vastavalt 18.09.2015 (EL) määrusele nr 2015/1549 on erandina määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 12 punktist d või ja lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemikku pikendatud kuni 30. septembrini 2016.

Komisjon võib kokkuostu sulgeda juhul kui sekkumiskokkuostu ajavahemikul Euroopa Liidus 90 %-lise võrdlushinnaga ehk sekkumishinnaga kokkuostetud  või kogus ületab 30 000 tonni.


Võid ostetakse kokku hinnaga 221,75 EUR/100 kg. Sekkumiskokkuostuks pakutav või peab olema valmistatud pastöriseeritud koorest PRIA poolt heakskiidetud ettevõttes.

 Pakkumisi või sekkumiskokkuostuks on õigus teha kõigil:

* kes omavad vähemalt 20 tonni kehtestatud nõuetele vastavat võid,
* kelle poolt pakutava või tootmise alustamisest on PRIA-t teavitatud 2 tööpäeva ette,
* kes on tasunud pakkumistagatise suurusega 50 EUR 1 tonni kohta,
* kes on registreeritud PRIA kliendiregistris.

 Edukale pakkujale väljastab PRIA pakkumise rahuldamise otsuse väljavõtte. PRIA maksab pakkujale või koguse eest 65 päeva jooksul pärast või jõudmist määratud külmhoonesse.

Tagasi
Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner