Viimati muudetud: 22. november 2016

A A A
Prindi

Avamisteadaanne lõssipulbri sekkumiskokkuostu kohta

Vastavalt Komisjoni Määruse (EÜ) nr 1308/2013 artiklile 12 on Eestis alates 1. märtsist avanenud lõssipulbri sekkumiskokkuost, mille raames ostab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) kokku lõssipulbrit.

Lõssipulbri kokkuost sekkumishinnaga võib toimuda ajavahemikul 1. märts kuni 30. september.

Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2016/1614 pikendatakse lõssipulbri suhtes kehtivat 2016. aasta riikliku sekkumise ajavahemikku 31. detsembrini 2016 ning kehtestatakse lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemikuks 2017. aastal 1. jaanuar kuni 30. september.

Kokkuostu ennetähtaegse sulgemisotsuse teeb Euroopa Komisjon pakutud koguste alusel. Kokkuost võidakse sulgeda juhul, kui ajavahemikul sekkumiskokkuostu ajavahemikul Euroopa Liidus sekkumishinnaga kokkuostetud kogus ületab 109 000 tonni.

Lõssipulbrit ostetakse kokku hinnaga 169,80 EUR/100kg. Sekkumiskokkuostuks pakutav lõssipulber peab olema valmistatud pihustusmeetodil otse ühenduse päritolu lehmapiimast saadud lõssist PRIA poolt heakskiidetud ettevõttes.

 Pakkumisi lõssipulbri sekkumiskokkuostuks on õigus teha kõigil:

* kes omavad vähemalt 20 tonni kehtestatud nõuetele vastavat lõssipulbrit,
* kelle poolt pakutava lõssipulbri tootmise alustamisest on PRIA-t teavitatud 2 tööpäeva ette,
* kes on tasunud pakkumistagatise suurusega 50 EUR 1 tonni kohta,
* kes on registreeritud PRIA kliendiregistris.

 Pärast pakkumise kontrollimist väljastab PRIA edukale pakkujale 5 tööpäeva jooksul pakkumise rahuldamise otsuse väljavõtte. PRIA maksab pakkujale lõssipulbrikoguse eest 65 päeva jooksul pärast kogu pakutud lõssipulbri koguse jõudmist määratud sekkumislattu.

Tagasi
Uudised

Täna, 16. oktoobril tähistatakse ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) eestvedamisel rahvusvahelist toidupäeva, mis juhib eelkõige tähelepanu sellele, et igapäevane kõhutäis pole kõigile iseenesestmõistetav. Samuti rõhutatakse, et lisaks toidupuudusele on maailmas suur probleem ka ülesöömine ja valesti toitumine.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus + seotud tegevused

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Koolipiimatoetus

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2.2) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2017

Koolikava toetus

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus (EMKF meede 1.21) 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2017

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2017

Vesiviljeluse innovatsioonitoetus (EMKF meede 2.1) 2017

Kalapüügi innovatsioonitoetus (EMKF meede 1.1) 2017

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF meede 1.15) 2017

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetus 2017

Merekeskkonna alaste teadmiste parendamise toetus (EMKF meede 8.3) 2017

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.2) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2017

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.3.2) 2017 III taotlusvoor

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks (MAK 2014-2020 meede 4.3.1) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2017

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner