Korduma Kippuvad Küsimused

 1. 1) Kas kitsedele saab taotleda loomatoetust?  
 2. 2) Millise kuupäeva seisuga võib veel loomi enda nimele ümber registreerida, et saaks toetust taotleda?  
 3. 3) Kaua peab loomi karjas hoidma?
 4. 4) Kas ja kuidas toimub loomatoetuste taotlemine, kui varem on toetust taotlenud minu surnud abikaasa?
 5. 5) Mis kuupäeva seisuga vaadatakse ute vanust?
 6. 6) Millised olid ühikumäärad  2009. aastal ja millised tulevad 2010. aastal?
 7. 7) Milline peab olema toetusõiguse üleandmise avaldus?
 8. 8) Mis on ute kasvatamise täiendava otsetoetuse (UTT) ja ute täiendava otsetoetuse (LUT) erinevus?
 9. 9) Mis toetus on piimasektori eritoetus?
 10. 10) Mis seisuga tuleb loomade arv piimasektori eritoetuse taotlusele märkida?
 11. 11) Mulle määratud toetusõigust on vähe. Mis alustel määrati toetusõigus?
 12. 12) Kas ja kuidas saab toetusõigusi üle anda?


Loomatoetuste taotluse esitamine e-PRIAs:

 1. 1) Proovime e-PRIAs lepingut sõlmida, kuid see ei õnnestu. Pole ID-kaardi lugejat.
 2. 2) Kas e-PRIA lepingut on võimalik sõlmida ka PRIA teenindusbüroos Tartus?
 3. 3) Kas saan e-PRIAs oma ema eest taotlust esitada?
 4. 4) e-PRIAs puudub teenuste all Loomatoetuse taotlus.
 5. 5) Kuidas olla kindel, kas minu loomatoetuste taotlus jõudis PRIAsse kohale?
 6. 6) Olen juriidiline isik ja soovin lepingut digi-allkirjastada. Kuidas seda teha?
 7. 7) Kuidas e-PRIAs loomatoetuste taotlust annulleerida?
 8. 8) Saan e-PRIAs veateate, et kohustuslik väli on täitmata, samas on kõik täidetud. Mida teha?

 

 

 


 

 

 

1) Kas kitsedele saab taotleda loomatoetust?
Ei saa. Loomakasvatuse täiendavat otsetoetust saab taotleda ammlehmadele, uttedele ja eritoetust piimalehmadele.
Tagasi

2) Millise kuupäeva seisuga võib veel loomi enda nimele ümber registreerida, et saaks toetust taotleda?
  
Liikumine karjast-karja peab olema toimunud enne 02.03 (kaasaarvatud). Seega, kui loomade liikumine registreeritakse 02.märtsi seisuga, siis on see lubatud ja on võimalik taotleda.
Tagasi

3) Kaua peab loomi karjas hoidma?
Loomi peab karjas hoidma 28.aprillini (kaasaarvatud) ammlehma ja ute kasvatamise täiendava otsetoetuse puhul. Toetusõiguste alusel taotletavate toetuste puhul pole loomade karjas hoidmine oluline.
Tagasi


4) Kas ja kuidas toimub loomatoetuste taotlemine, kui varem on toetust taotlenud minu surnud abikaasa?

Toetust saab taotleda pärimise alusel. Esitada tuleb loomatoetuste taotlus (vorm PT51), lisaks sellele pärimisõiguse tunnistus ja toetusõiguste ülevõtmise avaldus või vorm PT52.

Pärija peab lisaks PRIA-le esitama avalduse oma andmete kandmiseks  põllumajandustoetuste registrisse ja loomapidajaks registreerimise avalduse. Loomad ja ehitis tuleb registris ümber registreerida pärija nimele ja kasutamata kõrvamärkidest tuleb teavitada Jõudluskontrolli keskust.
Tagasi

5) Mis kuupäeva seisuga vaadatakse ute vanust?
Ute vanust vaadatakse 27.aprilli (kaasaarvatud) seisuga.
Tagasi

6) Millised olid ühikumäärad  2009. aastal ja millised tulevad 2010. aastal?
2009. aastal olid ühikumäärad:

- ammlehma kasvatamise täiendav otsetoetus (AMM) - 997,60;
- ute kasvatamise täiendav otsetoetus (UTT) - 143,60;
- ute täiendav otsetoetus (LUT) - 51,45;
- veiste loomühiku alusel makstav täiendav otsetoetus (VEI) - 938,65;
- piima tootmiskvoodi alusel makstav täiendav otsetoetus (PII) - 0,24.

2010. aasta loomapõhiste toetuste määr selgub 22. mail 2010 ja piimasektori eritoetuse määr 24. novembril 2010.
Tagasi

 

7)Milline peab olema toetusõiguse üleandmise avaldus?
Toetusõiguse üleandmiseks võib esitada vabas vormis avalduse või vormi PT52.
Tagasi


8)Mis on ute kasvatamise täiendava otsetoetuse (UTT) ja ute täiendava otsetoetuse (LUT) erinevus?

Ute kasvatamise täiendavat otsetoetust (UTT) saab taotleda vähemalt 10 ute kohta, kes on 02.03 seisuga taotleja karjas olemas. Ute täiendavat otsetoetust (LUT) saab taotleda määratud toetusõiguse alusel. Toetusõiguse määramise aluseks on 2007. aastal taotletud ja kindlaksmääratud uttede arv.
Tagasi

 

9) Mis toetus on piimasektori eritoetus?

Piimasektori eritoetus on mõeldud tootmistaseme säilitamiseks kvoodiomanikest väikestele piimakarjapidajatele, kelle karjas oli 31.03.2009 ja 02.03.2010 seisuga 100 ja vähem piimalehma. Lisaks pidi täidetud olema vähemalt 50% 01.04.2008 kuni 31.03.2009 kvoodiaastal määratud piima tootmiskvoodist. Erandina võivad üle sajapealistele piimakarjadele seda toetust taotleda Hiiumaa piimatootjad, kuna saarel puudub oma piimatööstus ja samuti püsiühendus piimatööstust omava piirkonnaga.
Tagasi

10) Mis seisuga tuleb loomade arv piimasektori eritoetuse taotlusele märkida?

Taotlusele võib taotleja märkida 02.03.2010 seisuga oma nimel olevate piimalehmade arvu (arvesse lähevad ainult piimatõugu poeginud loomad).  Loomade arv ei tohi olla suurem kui 100. Lisaks tuleb arvestada asjaolu, et toetust ei maksta suuremale piimalehmade arvule, kui oli taotleja nimel 31.03.2009.  

Näiteks: Taotleja nimel oli 31.03.2009 seisuga 50 piimalehma ja 02.03.2010 seisuga 60 piimalehma ja nii märgiti ka taotlusele.  Toetust määratakse väiksema arvu st 31.03.2009 seisu järgi 50le loomale ja sanktsioone suurema arvu deklareeritud loomade eest ei rakendata. Kui taotleja nimel on 02.03.2010 seisuga 30 piimalehma, kuid seisuga 31.03.2009 oli 40 piimalehma, siis võetakse toetuse määramisel aluseks 02.03.2010 seis - st 30 piimalehma.
Tagasi

11) Mulle määratud toetusõigust on vähe. Mis alustel määrati toetusõigus?

Nii loomakasvatustoetuste kui pindalatoetuste toetusõigused on määratud nende ühikute järgi, mille alusel on alusaastal (referents-aastal) toetust makstud. Täpsemat teavet toetusõiguste määramise aluste kohta võib leida PRIA kodulehelt või helistada infotelefonile 737 7679.
Tagasi

12) Kas ja kuidas saab toetusõigusi üle anda?

Alates 2010. aastast võib toetusõigusi üle anda. Kui tegu ei ole pärimisega ega äriühingu muutumisega (FIE lõpetab ja moodustab OÜ jne.), siis toetusõiguse üleandmisel toetusõigused võõrandatakse ja selliseid ühikuid ei saa ülevõtja enam edasi anda. Toetusõiguse üleandmiseks on vormdokument PT52
Tagasi


 

 

 


Loomatoetuste taotluse esitamine e-PRIAs:

1) Proovime e-PRIAs lepingut sõlmida, kuid see ei õnnestu. Pole ID-kaardi lugejat.

e-PRIA lepingu sõlmimisel peab juriidiline isik lepingu digitaalselt allkirjastama ja selleks on vajalik  ID-kaart ja ID-kaardi lugeja. Kui need puuduvad, saab lepingu sõlmida PRIA maakondlikus teenindusbüroos või saata postiga. Lepingu vormi leiate PRIA kodulehelt
Kui lepingut tuleb sõlmima ettevõtte B- kaardile mittekantud isik või tehakse seda posti teel, tuleb lepingule lisada koopia B- kaardil oleva isiku isikuttõendavast dokumendist. Mainitud koopia on võimalik saata ka digiallkirjastatud failina e-posti aadressil toetuste.register@pria.ee, aga sel juhul on siiski vaja ID-kaarti ja ID-kaardi lugejat.
Füüsiline isik ei pea lepingut allkirjastama ning tal ei ole ID-kaardi ja ID-kaardi lugeja olemasolu vajalik.
Tagasi

2)Kas e-PRIA lepingut on võimalik sõlmida ka PRIA teenindusbüroos Tartus?
Jah, Tartus Narva mnt. 3 teenindusbüroos saab ettevõtte esindusõiguslik isik (või siis volikirjaga esindaja) e-PRIA lepingut sõlmida.
Tagasi

3) Kas saan e-PRIAs oma ema eest taotlust esitada?
Saate, kui ema teile selleks e-PRIA portaali kaudu volitused annab. Volitusi on kahte liiki:
- portaali kaudu antavad volitused, kus saab määrata, milliseid tegevusi saab volitatav e-PRIAs teha
- täielikud volitused, mida saab anda digiallkirjastatud volikirja alusel saates selle e-posti aadressil toetuste.register@pria.eevõi paberkandjal (jällegi, tuleb lisada isikuttõendava dokumendi koopia) posti teel PRIA keskusse. Volituste jutt kehtib ka juriidilise isiku kohta.
Tagasi

4) e-PRIAs puudub teenuste all Loomatoetuse taotlus.
Toetuse taotluste esitamine ilmub portaalis nähtavale, kui taotlusvoor on alanud. Loomatoetuse taotlusvoor avatakse sel aastal 2. märtsil.

Kui te peale 2. märtsi portaalis taotluse esitamise võimalust ei näe, võib põhjus olla selles, et olete PRIA kliendiregistris kirjas ainult loomapidajana. Sellisel juhul tuleb portaalis täita avaldus ka teie andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. Nimetatud avalduse saate esitada e-PRIA kaudu,  uued teenused avanevad teile hiljemalt 24 t jooksul peale avalduse esitamist.
Tagasi

5) Kuidas olla kindel, kas minu loomatoetuste taotlus jõudis PRIAsse kohale?
Pärast taotluse lõplikku esitamist ilmub taotluse päisesse teade, et Teie taotlus on edukalt PRIAle esitatud ja väljastatakse taotluse number ehk viitenumber. Kui taotluse numbrit ei kuvata, antakse teile punast värvi veateatega teada, mis põhjusel teie taotlust ei registreeritud ning teil tuleb taotlus uuesti esitada.
Kindlustunde saamiseks on teil võimalik tellida oma e-posti aadressile teade taotluse eduka esitamise kohta PRIA-le. Selleks minge ekraani ülemises paremas servas asuva nupu Seaded alla ja täitke nõutud väljad.
Tagasi


6) Olen juriidiline isik ja soovin lepingut digi-allkirjastada. Kuidas seda teha?

e-PRIA portaalis tuleb leping enne esitamist digi-allkirjastada. Digiallkirjastamiseks on vajalik ID-kaardi, ID-kaardi lugeja ja kehtivate sertifikaatide ning PIN-koodide olemasolu. Lepingu esitamisel küsitakse PIN2-te, millega lisatakse lepingule digiallkiri. Kui olete PIN2-e sisestanud, siis on leping digiallkirjastatud. Kui soovite saata lepingut e-posti teel, käib allkirjastamine tavapärasel viisil- lepingule saate allkirja lisada programmi DigiDoc abiga ja allkirjastatud fail saate saata PRIA-sse aadressil toetuste.register@pria.ee. Digiallkirja kohta leiate lisainfot http://www.id.ee/10682.
Tagasi

7) Kuidas e-PRIAs loomatoetuste taotlust annulleerida?

Valige peamenüüst DokumendidàEsitatud dokumendidà Loomakasvatuse täiendava otsetoetuse ja piimasektori eritoetuse taotlus. Klõpsates dokumendi nimetuse peal avaneb aken, milles antakse teile valida, kas soovite taotlust vaadata või annulleerida. Tähelepanu! Peale taotlemisperioodi lõppu ei saa enam portaalis taotlust annuleerida. Esitatud taotluse andmete muutmiseks või taotluse annulleerimiseks tuleb muutmisavaldus esitada paberil PRIA maakondlikku teenindusbüroosse.
Tagasi

8) Saan e-PRIAs veateate, et kohustuslik väli on täitmata, samas on kõik täidetud. Mida teha?

e-PRIA loomakasvatustoetuste ja piimasektori eritoetuse taotlusel on kaks kohustuslikku välja, kuhu tuleb märkida taotletud ühikute arv või kui seda toetust ei taotleta - arv 0. Sellised väljad on punktis 2.2 ute kasvatamise täiendava otsetoetuse kohta ja punktis 3 piimasektori eritoetuse kohta. Veateate ilmumisel liigub lehekülje fookus automaatselt täitmata lahtrile.
Tagasi

 

Tagasi
Uudised

Terve septembrikuu ning pea pool oktoobrit väldanud Eesti toidu kuu üritustest võttis osa rekordarv inimesi. Kui viimastel aastatel on külastajate arv olnud umbes 75 000, siis sel aastal näitas oma armastust Eesti toidu vastu lausa 89 400 inimest.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike