Mulla-ja sõnnikuproovid

Mulla-ja sõnnikuproovide võtmine, nende edastamine ja analüüsida laskmine akrediteeritud laboratooriumis.

 Akrediteeritus sõnnikuanalüüsidele ja  põllumuldade väetistarbe analüüsidele on praegusel hetkel Põllumajandusuuringute Keskusel (PMK).

Kogu akrediteerimisalane info on kättesaadav Eesti Akrediteerimiskeskuse koduleheküljel http://www.eak.ee> akre-diteeritud > katselaborid. Edasi tuleb klikata vastava labori peal ning avaneb labori kontaktlehekülg ning selle alaosas on link labori akrediteerimisulatusele (algab L...).

 1. Mullaproovide ja sõnnikuproovide võtmise juhendid on kättesaadavad Põllumajandusuuringute Keskuse kodulehel:

 2. Proovide edastamine laborisse:

 3. Maksumus:

Ühe mullaproovi võtmine maksab 90 krooni. 200 ja enama proovi võtmisel kehtib hinnasoodustus 10%.
Põllumajandusuuringute Keskus soovitab 2008-2009 aastal teostada kordusproovid põldudel, milledelt võeti mullaproovid 2003-2005 aastal.
Täpsem info telefonil 453 8262 (Priit Penu) või 672 9140 (Kristi Kuusk).

Hinnakiri

  

Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord
Põllumajandusministri 2. aprilli 2009. a määrus nr 41

 § 8. Nõuded mulla- ja sõnnikuproovide kohta

 (1) Taotleja korraldab viie aasta jooksul alates eelmiste mullaproovide võtmise aastast iga põllu kohta mullaproovide võtmise ja proovide saatmise akrediteeritud laboratooriumisse mulla happesuse ning taimede poolt omastatava fosfori ja kaaliumi sisalduse määramiseks arvestusega, et iga 5 hektari kohta oleks võetud vähemalt üks proov. Mullaproov saadetakse akrediteeritud laboratooriumisse koos akrediteeritud laboratooriumi saatelehega. Kui põllu suurus on alla 3 hektari, võib võtta mitme põllu kohta ühe proovi arvestusega, et iga 5 hektari kohta oleks võetud vähemalt üks proov. Akrediteeritud laboratooriumi väljastatud mullaproovide analüüside tulemused (edaspidi mullaproovide analüüsi tulemused) peavad olema majandusüksuses kohapeal kontrollimiseks kättesaadavad. Kui kohustuse võtmise aastale eelnenud nelja aasta jooksul ei ole mullaproovide võtmist ja akrediteeritud laboratooriumisse saatmist korraldatud, peavad mullaproovide analüüsi tulemused olema majandusüksuses kohapeal kontrollimiseks kättesaadavad alates teise kohustuseaasta 1. juunist.

 (2) Taotleja korraldab lõikes 1 nimetatud mullaproovide võtmise raames iga põllumassiivi kohta mullaproovide saatmise akrediteeritud laboratooriumisse mulla orgaanilise süsiniku sisalduse määramiseks. Kui põllumassiivi suurus on alla 3 hektari, võib võtta mitme põllumassiivi kohta ühe proovi arvestusega, et iga 5 hektari kohta oleks võetud vähemalt üks proov. Mullaproovide analüüsi tulemused peavad olema majandusüksuses kohapeal kontrollimiseks kättesaadavad.  Kui kohustuse võtmise aastale eelnenud nelja aasta jooksul ei ole mullaproovide võtmist ja akrediteeritud laboratooriumisse saatmist korraldatud, peavad mullaproovide analüüsi tulemused olema majandusüksuses kohapeal kontrollimiseks kättesaadavad alates teise kohustuseaasta 1. juunist.

 (3) Kui majandusüksuses on sõnnikuhoidla, korraldab taotleja teise kohustuseaasta 31. detsembriks enne sõnniku laotamist iga sõnnikuhoidla kohta sõnnikuproovide saatmise akrediteeritud laboratooriumisse sõnniku kuivaineprotsendi ning kogulämmastiku, vees lahustuva lämmastiku, kogukaaliumi ja kogufosfori sisalduse määramiseks. Sõnnikuproov saadetakse akrediteeritud laboratooriumisse koos akrediteeritud laboratooriumi saatelehega. Sõnnikuproov võetakse iga sõnnikuhoidla kohta 4-6 kuud seisnud sõnnikust enne sõnniku laotamist. Sõnnikuproovide analüüsi tulemused peavad olema majandusüksuses kohapeal kontrollimiseks kättesaadavad.

 

Tagasi
Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike