Mulla-ja sõnnikuproovid

Mulla-ja sõnnikuproovide võtmine, nende edastamine ja analüüsida laskmine akrediteeritud laboratooriumis.

 Akrediteeritus sõnnikuanalüüsidele ja  põllumuldade väetistarbe analüüsidele on praegusel hetkel Põllumajandusuuringute Keskusel (PMK).

Kogu akrediteerimisalane info on kättesaadav Eesti Akrediteerimiskeskuse koduleheküljel http://www.eak.ee> akre-diteeritud > katselaborid. Edasi tuleb klikata vastava labori peal ning avaneb labori kontaktlehekülg ning selle alaosas on link labori akrediteerimisulatusele (algab L...).

 1. Mullaproovide ja sõnnikuproovide võtmise juhendid on kättesaadavad Põllumajandusuuringute Keskuse kodulehel:

 2. Proovide edastamine laborisse:

 3. Maksumus:

Ühe mullaproovi võtmine maksab 90 krooni. 200 ja enama proovi võtmisel kehtib hinnasoodustus 10%.
Põllumajandusuuringute Keskus soovitab 2008-2009 aastal teostada kordusproovid põldudel, milledelt võeti mullaproovid 2003-2005 aastal.
Täpsem info telefonil 453 8262 (Priit Penu) või 672 9140 (Kristi Kuusk).

Hinnakiri

  

Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord
Põllumajandusministri 2. aprilli 2009. a määrus nr 41

 § 8. Nõuded mulla- ja sõnnikuproovide kohta

 (1) Taotleja korraldab viie aasta jooksul alates eelmiste mullaproovide võtmise aastast iga põllu kohta mullaproovide võtmise ja proovide saatmise akrediteeritud laboratooriumisse mulla happesuse ning taimede poolt omastatava fosfori ja kaaliumi sisalduse määramiseks arvestusega, et iga 5 hektari kohta oleks võetud vähemalt üks proov. Mullaproov saadetakse akrediteeritud laboratooriumisse koos akrediteeritud laboratooriumi saatelehega. Kui põllu suurus on alla 3 hektari, võib võtta mitme põllu kohta ühe proovi arvestusega, et iga 5 hektari kohta oleks võetud vähemalt üks proov. Akrediteeritud laboratooriumi väljastatud mullaproovide analüüside tulemused (edaspidi mullaproovide analüüsi tulemused) peavad olema majandusüksuses kohapeal kontrollimiseks kättesaadavad. Kui kohustuse võtmise aastale eelnenud nelja aasta jooksul ei ole mullaproovide võtmist ja akrediteeritud laboratooriumisse saatmist korraldatud, peavad mullaproovide analüüsi tulemused olema majandusüksuses kohapeal kontrollimiseks kättesaadavad alates teise kohustuseaasta 1. juunist.

 (2) Taotleja korraldab lõikes 1 nimetatud mullaproovide võtmise raames iga põllumassiivi kohta mullaproovide saatmise akrediteeritud laboratooriumisse mulla orgaanilise süsiniku sisalduse määramiseks. Kui põllumassiivi suurus on alla 3 hektari, võib võtta mitme põllumassiivi kohta ühe proovi arvestusega, et iga 5 hektari kohta oleks võetud vähemalt üks proov. Mullaproovide analüüsi tulemused peavad olema majandusüksuses kohapeal kontrollimiseks kättesaadavad.  Kui kohustuse võtmise aastale eelnenud nelja aasta jooksul ei ole mullaproovide võtmist ja akrediteeritud laboratooriumisse saatmist korraldatud, peavad mullaproovide analüüsi tulemused olema majandusüksuses kohapeal kontrollimiseks kättesaadavad alates teise kohustuseaasta 1. juunist.

 (3) Kui majandusüksuses on sõnnikuhoidla, korraldab taotleja teise kohustuseaasta 31. detsembriks enne sõnniku laotamist iga sõnnikuhoidla kohta sõnnikuproovide saatmise akrediteeritud laboratooriumisse sõnniku kuivaineprotsendi ning kogulämmastiku, vees lahustuva lämmastiku, kogukaaliumi ja kogufosfori sisalduse määramiseks. Sõnnikuproov saadetakse akrediteeritud laboratooriumisse koos akrediteeritud laboratooriumi saatelehega. Sõnnikuproov võetakse iga sõnnikuhoidla kohta 4-6 kuud seisnud sõnnikust enne sõnniku laotamist. Sõnnikuproovide analüüsi tulemused peavad olema majandusüksuses kohapeal kontrollimiseks kättesaadavad.

 

Tagasi
Uudised

Juba teist korda sel programmperioodil on Eestis püsirohumaid üles haritud lubatust rohkem ning tuleb hakata neid tagasi rajama.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Tootjarühma loomise ja arendamise toetuse maksenõuete esitamise voor (MAK 2014-2020 meede 9.1) 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus