Avamisteadaanne sealiha eraladustamise kohta

Vastavalt Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 1267/2007 on Eestis alates 29. oktoobrist avatud sealiha eraladustamine.

Sealiha eraladustuslepinguid sõlmitakse PRIA ja füüsiliste või juriidiliste isikute vahel:

1)      kes on tegutsenud liha- ja loomakasvatussektoris vähemalt 12 kuud ja on ametlikult ettevõtjana registreeritud mõnes liikmesriigis;

2)      kellel on ühenduses nõuetekohased hoidlad liha ladustamiseks.

Eraladustusabi võib anda üksnes värskele, veatu ja standardse turukvaliteediga liha eest, mis pärineb loomadelt, keda on kasvatatud ühenduses vähemalt kaks eelnevat kuud ja kes on tapetud mitte enam kui kümme päeva enne päeva, mil määratakse värske või jahutatud toote netokaal.

 Liha tuleb lattu paigutada värskena ja ladustada külmunult. Lattupaigutamine tuleb lõpetada hiljemalt 28 päeva pärast lepingu sõlmimise kuupäeva.

Komisjoni määruse 1267/2007 Lisas on toodete loetelu ja asjakohased summad: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/et/oj/2007/l_283/l_28320071027et00530054.pdf

 Õigusaktid:

Komisjoni määrus, nr 3444/1990, mis sätestab sealiha eraladustusabi andmise üksikasjalikud eeskirjad

 Põllumajandusministri määrus nr 42, Põllumajandustoodete eraladustamise täpsem kord, nõuded hoiu- ja säilitusruumide kohta, milles eraladustatavaid põllumajandustooteid hoitakse, ning pakkumise ja eraladustamislepingu sõlmimise taotluse vorm.

Tagasi
Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus