Hindamiskomisjon

Põllumajandusministri 4. augusti käskkirjaga nr 163 moodustatud põllumajandusministri 12. juuni 2008. a määruse nr 59 “Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” §-s 17 nimetatud taotluste hindamiseks ja taotluste paremusjärjestuse kohta ettepaneku saamiseks hindamiskomisjon järgmises koosseisus:

 

esimees:

 

- Toomas Kevvai, Põllumajandusministeerium, maaelu- ja kalanduspoliitika asekantsler;

 

liikmed:

 

- Vivia Aunapuu, Põllumajandusministeerium, maaelu arengu osakonna kohaliku algatuse ja elukeskkonna büroo koosseisuväline teenistuja-peaspetsialist;

- Madis Kaldmäe, Siseministeerium, regionaalarengu osakonna regionaalpoliitika büroo nõunik;

- Ott Kasuri, Eesti Maaomavalitsuste Liit, esindaja (tema nõusolekul);

- Krista Kõiv, Maamajanduse Infokeskus, maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakonna juhataja;

- Urmo Kübar, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, esindaja (tema nõusolekul);

- Mariina Laineste, Eesti Külaliikumine Kodukant, esindaja (tema nõusolekul);

- Roomet Sõrmus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, esindaja (tema nõusolekul);

- Krista Toom, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, arengutoetuste osakonna maaelu investeeringutoetuste büroo juhtivspetsialist.

Tagasi
Uudised

Maaeluministeerium saatis huvirühmadele arvamuse avaldamiseks ja teistele ministeeriumitele kooskõlastamiseks taimekaitseseaduse väljatöötamiskavatsuse, mille eesmärk on tõhustada taimekahjustajate eest kaitsvaid meetmeid ning järelevalvet.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner