Hindamiskomisjon

Põllumajandusministri 4. augusti käskkirjaga nr 163 moodustatud põllumajandusministri 12. juuni 2008. a määruse nr 59 “Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” §-s 17 nimetatud taotluste hindamiseks ja taotluste paremusjärjestuse kohta ettepaneku saamiseks hindamiskomisjon järgmises koosseisus:

 

esimees:

 

- Toomas Kevvai, Põllumajandusministeerium, maaelu- ja kalanduspoliitika asekantsler;

 

liikmed:

 

- Vivia Aunapuu, Põllumajandusministeerium, maaelu arengu osakonna kohaliku algatuse ja elukeskkonna büroo koosseisuväline teenistuja-peaspetsialist;

- Madis Kaldmäe, Siseministeerium, regionaalarengu osakonna regionaalpoliitika büroo nõunik;

- Ott Kasuri, Eesti Maaomavalitsuste Liit, esindaja (tema nõusolekul);

- Krista Kõiv, Maamajanduse Infokeskus, maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakonna juhataja;

- Urmo Kübar, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, esindaja (tema nõusolekul);

- Mariina Laineste, Eesti Külaliikumine Kodukant, esindaja (tema nõusolekul);

- Roomet Sõrmus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, esindaja (tema nõusolekul);

- Krista Toom, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, arengutoetuste osakonna maaelu investeeringutoetuste büroo juhtivspetsialist.

Tagasi
Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner