Hindamiskomisjon

Põllumajandusministri 4. augusti käskkirjaga nr 163 moodustatud põllumajandusministri 12. juuni 2008. a määruse nr 59 “Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” §-s 17 nimetatud taotluste hindamiseks ja taotluste paremusjärjestuse kohta ettepaneku saamiseks hindamiskomisjon järgmises koosseisus:

 

esimees:

 

- Toomas Kevvai, Põllumajandusministeerium, maaelu- ja kalanduspoliitika asekantsler;

 

liikmed:

 

- Vivia Aunapuu, Põllumajandusministeerium, maaelu arengu osakonna kohaliku algatuse ja elukeskkonna büroo koosseisuväline teenistuja-peaspetsialist;

- Madis Kaldmäe, Siseministeerium, regionaalarengu osakonna regionaalpoliitika büroo nõunik;

- Ott Kasuri, Eesti Maaomavalitsuste Liit, esindaja (tema nõusolekul);

- Krista Kõiv, Maamajanduse Infokeskus, maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakonna juhataja;

- Urmo Kübar, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, esindaja (tema nõusolekul);

- Mariina Laineste, Eesti Külaliikumine Kodukant, esindaja (tema nõusolekul);

- Roomet Sõrmus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, esindaja (tema nõusolekul);

- Krista Toom, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, arengutoetuste osakonna maaelu investeeringutoetuste büroo juhtivspetsialist.

Tagasi
Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner