Kalandusmeetme nõustajad

PRIA RAKi kalandusmeetmete koolituse läbinud nõustajad 

Vello Ilves
Harju
6042 499, 564 75 136
htlnk@hot.ee

 

 

Arvo Aller
Ida-Viru
33 70 527
ivtl@estpak.ee

 

 

Eha Lukats
Jõgeva
52 46 140, 77 60 180, 77 22 510
Eha.Lukats@jogevamv.ee

 

 

Tiiu Rüütle
Põlva
564 74 129
ajr11@hot.ee

 

 

Ulvi Ajalik
Põlva/Valga
566 08 028
ulvi.ajalik@mail.ee

 

 

Kaie Järveots
Põlva/Valga
52 04 289
kaiejarveots@hot.ee

 

 

Olavy Sülla
Pärnu
566 05 964
nouandekeskus@hot.ee

 

 

Jüri Lehtsaar
Tartu
50 52 034
jlehtsaar@hot.ee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagasi
avatud taotlusvoorud

Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus + seotud tegevused

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Koolipiimatoetus

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Nõustajate koolitustoetus

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus (EMKF meede 1.21) 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2017

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2017

Vesiviljeluse innovatsioonitoetus (EMKF meede 2.1) 2017

Kalapüügi innovatsioonitoetus (EMKF meede 1.1) 2017

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF meede 1.15) 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2017

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetus 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2017

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.2) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2017

Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (MAK 2007-2013 meede 1.9) 2017

Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 9.1) 2017

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner