JUHEND
Kindlustustoetuse taotluse täitmiseks

TAOTLUSVORM TÄITA AINULT TRÜKITÄHTEDEGA


1. Taotleja

A. Füüsilisest isikust ettevõtja - taotleja eesnimi, perekonnanimi, isikukood, äriregistri registrikood või selle puudumisel maksumaksjate ja maksukinnipidajate registrikood ning ärinimi.

B. Äriühing - märkida tuleb äriühingu äriregistrisse kantud nimi, registrikood ning selle äriühingu esindaja ees- ja perekonnanimi.

2. Taotleja tegevusala - tuleb märkida taotleja põhitegevusala

3. Taotleja aadress - täidavad nii füüsilisest isikust ettevõtjad kui äriühingud.
Elukoht/asukoht - aadress, kus asub kontaktisik või kuhu on võimalik saata post.
Ettevõtte asukoht - aadress, millisel toimub tootmine (maakond; kohalik omavalitsusüksus; küla, alev, alevik; tänav/maja; postiindeks; telefon; faks/e-post)

4. Taotleja pangarekvisiidid - taotleja arveldusarve number ja panga nimi.

5. Kindlustusleping - tuleb märkida kindlustusandja (kellega leping on sõlmitud) ärinimi ning äriregistrikood; kindlustuslepingu (millele toetust taotletakse) number ja sõlmimise kuupäev.

Kindlustuse objekt - tuleb märkida missugusele objektile konkreetselt kindlustusleping on sõlmitud;

Kindlustatud pind (ha), loomade arv, kalad - tuleb märkida täpne pind hektarites, loomade arv või kalad, mille peale kindlustusleping on sõlmitud;

Kindlustusriskid - tuleb märkida kindlustusriskid mille suhtes kindlustusleping on sõlmitud.

Kindlustusmakse kokku (kroonides) - tuleb märkida kindlustustoetuse perioodil (üks kalendriaasta alates põllumajanduskindlustustoetuse maksmisele eelneva aasta 20. juunist kuni maksmise aasta 19. juunini) makstud kindlustussumma kroonides.

Toetus kroonides (täidab PRIA) - selle lahtri palume jätta täitmata.

Toetuse taotlemisel mitmele kindlustuslepingule palume täita lisana taotluse viies punkt (Kindlustusleping).

6. Taotleja kinnitab antud andmete õigsust oma allkirjaga.


Kindlustustoetuse taotleja meelespea!

18. aprillil 2001 a. kinnitati Vabariigi Valitsuse määrusega nr. 143 "Põllumajanduskindlustustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning põllumajanduskindlustustoetuse perioodi kehtestamine"

Kindlustustoetuse saamiseks esitatavad nõuded:

1. Kindlustustoetust võib taotleda põllumajandustootja või kalakasvataja, kes on loodusõnnetuse vastu kindlustanud põllumajanduskultuurid, tõu- või produktiivloomad või kalakasvatuses kasvatatavad kalad.

2. Taotleja peab olema:

a) äriühing kes on registreeritud äriregistris,
b) füüsilisest isikust ettevõtja kes on registreeritud äriregistris või maksumaksjate ja maksukinnipidajate registris arvel kui maksumaksja.

Toetuse saamiseks on taotlejal kasutada üks kahest võimalusest:

1. taotleja esitab 28. juuniks Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA-le) taotluse, millel on kindlustusandja kirjalik kinnitus selle kohta, et kindlustusmaksed on tasutud;

2. taotluse võib esitada ka kindlustusandja kaudu, kui taotleja on selles kindlustusandjaga kokku leppinud. Kindlustusandja koostab talle esitatud taotlustest koondtaotluse ning esitab taotlusdokumendid hiljemalt 28. juuniks PRIA-le.

Taotlused palume esitada kirjalikult järgmisel aadressil:

Põllumajanduse Registrite Informatsiooni Amet
Narva mnt 3,
Tartu 51009

Ümbrikule lisada märgusõna "KINDLUSTUSTOETUS"

Tagasi
Uudised

Eile, 13. novembril toimus Maaeluministeeriumis arutelu mesindussektori esindajatega. Kohtumisel räägiti mesilaspere toetusest ning arutleti uue perioodi mesindusprogrammi ettevalmistamise teemal.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike