Põllumajandusministri 30. juuli 2004. a määrus nr 130 "Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord" Tagasi
bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus