Lisatud: 14. detsember 2016

A A A
Prindi

Teavita rikkumisest

Euroopa Liidu finantshuvide kaitse 

Finantshuvide kaitse tagab ELi raha õiguspärase kasutamise ning takistab ühenduse rahalisi huve kahjustavaid tegevusi. Finantshuvide kaitset veab kõikides valdkondades Euroopa Pettusevastane Amet (OLAF, European Anti-Fraud Office), mis teeb koostööd liikmesriikide rahandusministeeriumide, tolliametite, politsei ja uurimisasutustega. Uutes liikmesriikides tegutsevad ka kohalikud OLAFi üksused (kannavad nime AFCOS, Anti-Fraud Co-ordinating Service), mis on ühenduslüli OLAFi ja riigiasutuste vahel.

Eestis täidab OLAFi partneri rolli rahandusministeeriumi finantskontrolli osakond, mis tagab OLAFi ja riigiasutuste vahelise infovahetuse ja koostöö, koostab ja rakendab finantshuvide kaitse tugevdamise strateegiat, teavitab Euroopa Komisjoni ja avalikkust rikkumistest ning vajadusel koolitab ja annab juhiseid.

Rikkumistega seotud infot on võimalik saada OLAF-i kodulehelt - https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_et .

 

Teavita rikkumisest!

Rikkumistest teavitamise võimalusi on tutvustatud siin - https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_et .

 

Kuhu ja kuidas pöörduda korruptsioonijuhtumi korral?

Korruptsioonist saab teada anda:

Keskkriminaalpolitseisse kui tegu on omavalitsustes ja riigiametites töötavate ametnikega ning eraettevõtete/mittetulundusühingutega. Keskkriminaalpolitsei ootab infot võimalike korruptsioonijuhtumite kohta vihjemeilile korruptsioonivihje@politsei.ee, automaatvastajale 612 3657 või postiaadressile Tööstuse 52, 10416 Tallinn

või

Kaitsepolitseiametisse, kui tegu on kõrgete riigiametnikega (president, Riigikogu liige, minister, riigikontrolör, õiguskantsler, kohtunik, prokurör või valitsusasutuse, Riigikogu Kantselei, Vabariigi Presidendi Kantselei, Õiguskantsleri Kantselei, Riigikontrolli või kohtu kõrgem ametnik; Tallinna, Tartu, Narva, Pärnu, Kohtla-Järve või Jõhvi kohaliku omavalitsuse üksuse või selle ametiasutuse juht või muu juhtimisülesandeid täitev ametnik või töötaja). Kaitsepolitseiamet ootab infot võimalike korruptsioonijuhtumite kohta vihjetelefonil  612 1500.

Tagasi
avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2.1) VIIES TAOTLUSVOOR 2019

Koolikava toetus

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018-2019

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused ja MAK loomatoetused 2019 ÜLDINFO

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2019

Noore põllumajandustootja toetus 2019

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2019

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2019

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2019

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2019

Väikepõllumajandustootja toetus 2019

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.2) NELJAS TAOTLUSVOOR 2019

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus