Pria uudised http://www.pria.ee/ Uudised et-ee Pria.ee info@pria.ee info@pria.ee Pria.ee http://www.pria.ee/images/logo2.png http://www.pria.ee/ Pria uudised <![CDATA[Veebruari alguses võetakse vastu turuarendustoetuse taotlusi]]> http://www.pria.ee/uudised/veebruari_alguses_vetakse_vastu_turuarendustoetuse_taotlusi.html Thu, 14 Jan 2016 08:56:17 GMT <![CDATA[Maaeluminister kinnitas muutused mahepõllumajandusliku tootmise toetuse määruses]]> http://www.pria.ee/uudised/maaeluminister_kinnitas_muutused_mahepllumajandusliku_tootmise_toetuse_mruses.html Sat, 24 Oct 2015 21:00:00 GMT <![CDATA[Lõppenud taotlusvoorud - oktoober 2015]]> http://www.pria.ee/uudised/lppenud_taotlusvoorud___oktoober_2015.html Sat, 24 Oct 2015 21:00:00 GMT <![CDATA[Kohalikud tegevusgrupid saavad strateegiate rakendamiseks toetust]]> http://www.pria.ee/uudised/kohalikud_tegevusgrupid_saavad_strateegiate_rakendamiseks_toetust.html Sat, 24 Oct 2015 21:00:00 GMT <![CDATA[Juustu eraladustamine 2015]]> http://www.pria.ee/uudised/juustu_eraladustamine_2015.html Sat, 24 Oct 2015 21:00:00 GMT <![CDATA[Taotlusvoorud novembris ja detsembris 2015]]> http://www.pria.ee/uudised/taotlusvoorud_novembris_ja_detsembris_2015.html Sat, 24 Oct 2015 21:00:00 GMT <![CDATA[Sihipärane kasutus - kohustus, mille täitmata jätmisel nõutakse toetussummad tagasi.]]> http://www.pria.ee/uudised/sihiprane_kasutus___kohustus_mille_titmata_jtmisel_nutakse_toetussummad_tagasi.html Sat, 24 Oct 2015 21:00:00 GMT <![CDATA[Tähelepanuks väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse saajatele, kes soovivad kasutada liisingut]]> http://www.pria.ee/uudised/thelepanuks_vikeste_pllumajandusettevtete_arendamise_toetuse_saajatele_kes_soovivad_kasutada_liisingut.html Sat, 24 Oct 2015 21:00:00 GMT <![CDATA[Keskkonnasõbraliku majandamise või aiandusega seotud toetuste taotlejad peavad osalema koolitustel!]]> http://www.pria.ee/uudised/keskkonnasbraliku_majandamise_vi_aiandusega_seotud_toetuste_taotlejad_peavad_osalema_koolitustel_.html Sat, 24 Oct 2015 21:00:00 GMT <![CDATA[Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse külvikorras olevate rohumaade ülesharimise nõue on uuel perioodil varasemast erinev!]]> http://www.pria.ee/uudised/mahepllumajandusliku_tootmise_toetuse_klvikorras_olevate_rohumaade_lesharimise_nue_on_uuel_perioodil_varasemast_erinev.html Sat, 24 Oct 2015 21:00:00 GMT <![CDATA[2016. aasta toetuste ajakava esialgne versioon]]> http://www.pria.ee/uudised/2016_aasta_toetuste_ajakava_esialgne_versioon.html Sat, 24 Oct 2015 21:00:00 GMT <![CDATA[Teadmussiirde pikaajalist programmi põllumajanduspoliitika rakendamise tegevusvaldkonnas hakatakse ellu viima kolme organisatsiooni koostöös]]> http://www.pria.ee/uudised/teadmussiirde_pikaajalist_programmi_pllumajanduspoliitika_rakendamise_tegevusvaldkonnas_hakatakse__ellu_viima_kolme_organisatsiooni_koosts.html Sat, 24 Oct 2015 21:00:00 GMT <![CDATA[Seakatk - mida tuleks tähele panna metsas liikudes?]]> http://www.pria.ee/uudised/mida_tuleks_thele_panna_metsas_liikudes_et_.html Thu, 06 Aug 2015 06:09:45 GMT <![CDATA[Pindalapõhiste toetustega seotud olulised tähtajad]]> http://www.pria.ee/uudised/pindalaphiste_toetustega_seotud_olulised_thtajad.html Mon, 20 Jul 2015 21:00:00 GMT <![CDATA[Ühtse pindalatoetuse raames kehtestatud põllumajandusmaa hooldamise nõuetest ja nõuete rikkumisel toetuse vähendamisest]]> http://www.pria.ee/uudised/htse_pindalatoetuse_raames_kehtestatud_pllumajandusmaa_hooldamise_nuetest_ja_nuete_rikkumisel_toetuse_vhendamisest.html Sun, 19 Jul 2015 21:00:00 GMT <![CDATA[Taotlusvoorud juulis ja augustis 2015]]> http://www.pria.ee/uudised/taotlusvoorud_juulis_ja_augustis_2015.html Tue, 30 Jun 2015 21:00:00 GMT <![CDATA[Taotlusvoorud maikuus 2015]]> http://www.pria.ee/uudised/taotlusvoorud_maikuus_2015.html Fri, 08 May 2015 06:11:02 GMT <![CDATA[Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud, aprill-mai 2015]]> http://www.pria.ee/uudised/kimasolevad_ja_saabuvad_taoltusvoorud_aprill_mai_2015.html Wed, 01 Apr 2015 21:00:00 GMT <![CDATA[Ilmunud on trükis „Maastikuelementide deklareerimine“]]> http://www.pria.ee/uudised/ilmunud_on_trkis_maastikuelementide_deklareerimine.html Mon, 10 Nov 2014 22:00:00 GMT <![CDATA[Tähelepanuks bioenergia investeeringutoetuse taotlejatele]]> http://www.pria.ee/uudised/thelepanuks_bioenergia_investeeringutoetuse_taotlejatele.html Sun, 08 Sep 2013 21:00:00 GMT <![CDATA[Algab pindalatoetuste taotluste vastuvõtt]]> http://www.pria.ee/uudised/2mail_algab_pindalatoetuste_taotluste_vastuvtt.html Wed, 27 Apr 2011 21:00:00 GMT <![CDATA[Kodulehele lisandusid põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse materjalid!]]> http://www.pria.ee/uudised/kodulehele_lisandusid_pllumajandustoodetele_ja_mittepuidulistele_metsasaadustele_lisandvrtuse_andmise_investeeringutoetuse_materjalid.html Thu, 04 Nov 2010 15:11:00 GMT <![CDATA[Kodulehele lisandusid Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus (meede 1.4.1) neljanda taotlusvooru materjalid]]> http://www.pria.ee/uudised/kodulehele_lisandusid_141.html Mon, 01 Nov 2010 22:00:00 GMT <![CDATA[Kodulehele lisandusid sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse materjalid]]> http://www.pria.ee/uudised/kodulehele_lisandusid_snnikuhoidlale_esitatavate_veekaitsenuetega_vastavusse_viimise_toetuse_materjalid.html Sun, 12 Sep 2010 21:00:00 GMT <![CDATA[Kodulehele lisandusid põllumajandustootja asendamise toetuse materjalid]]> http://www.pria.ee/uudised/kodulehele_lisandusid_pllumajandustootja_asendamise_toetuse_materjalid.html Mon, 06 Sep 2010 21:00:00 GMT <![CDATA[Kodulehele lisandusid elatustalude kohanemise toetuse materjalid]]> http://www.pria.ee/uudised/kodulehele_lisandusid_elatustalude_kohanemise_toetuse_materjalid.html Sun, 05 Sep 2010 21:00:00 GMT <![CDATA[Kodulehele lisandusid põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse materjalid]]> http://www.pria.ee/uudised/kodulehele_lisandusid_pllu__ja_metsamajanduse_infrastruktuuri_investeeringutoetuse_materjalid.html Sun, 05 Sep 2010 21:00:00 GMT <![CDATA[Kodulehele lisandusid Bioenergia tootmise investeeringutoetuse materjalid]]> http://www.pria.ee/uudised/kodulehele_lisandusid_bioenergia_tootmise_investeeringutoetuse_materjalid.html Mon, 16 Aug 2010 21:00:00 GMT <![CDATA[Kodulehele lisandusid põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse materjalid]]> http://www.pria.ee/uudised/kodulehele_lisandusid_pllumajandusliku_tegevusega_alustava_noore_ettevtja_toetuse_materjalid.html Tue, 15 Jun 2010 21:00:00 GMT <![CDATA[Kodulehele lisandusid kiviaia taastamise toetuse materjalid]]> http://www.pria.ee/uudised/kodulehele_lisandusid_kiviaia.html Mon, 14 Jun 2010 21:00:00 GMT <![CDATA[Kodulehele lisandusid EKF Uute turgude arendamise ja reklaamikampaaniate toetuse materjalid]]> http://www.pria.ee/uudised/kodulehele_lisandusid_ekf_uute_turgude_arendamise_ja_reklaamikampaaniate_toetuse_materjalid.html Sun, 13 Jun 2010 21:00:00 GMT <![CDATA[Kodulehele lisandusid MAK meetme 3.1 materjalid]]> http://www.pria.ee/uudised/kodulehele_lisandusid_mak_meetme_31_materjalid.html Wed, 09 Jun 2010 21:00:00 GMT <![CDATA[Kodulehele lisandusid tootjarühmade arendamise toetuse materjalid]]> http://www.pria.ee/uudised/kodulehele_lisandusid_tootjarhmade_arendamise_toetuse_materjalid.html Thu, 03 Jun 2010 21:00:00 GMT <![CDATA[Kodulehele lisandusid praktikatoetuse materjalid]]> http://www.pria.ee/uudised/kodulehele_lisandusid_praktikatoetuse_materjalid.html Thu, 03 Jun 2010 21:00:00 GMT <![CDATA[Kodulehele lisandusid põllumajandustootja asendamise toetuse materjalid]]> http://www.pria.ee/uudised/kodulehele_lisandus.html Thu, 03 Jun 2010 21:00:00 GMT <![CDATA[Kodulehele lisandusid EKF meetme 4.1 "Kalanduspiirkondade säästev areng" materjalid]]> http://www.pria.ee/uudised/kodulehele_lisandusid_ekf_meetme_41_kalanduspiirkondade_sstev_areg_materjalid.html Thu, 03 Jun 2010 08:27:13 GMT <![CDATA[Kodulehele lisandusid "Kindlustustoetuse" materjalid]]> http://www.pria.ee/uudised/kodulehele_lisandusid_kindlustustoetuse_materjalid.html Tue, 01 Jun 2010 08:38:47 GMT