Lisatud: 19. september 2018

Viimati muudetud: 19. september 2018

A A A
Prindi

Videovalve PRIAs

PRIA kasutab Tartus Tähe 4 keskuse hoones kaameraid eesmärgiga tagada PRIA teenistujate ning vara (sh andmete) kaitse ja turvalisus. Kui külastate Tähe 4 hoonet, võib Teie kujutis jääda turvakaamerate salvestistele. Videokaamerate kasutamisest teavitame hoonesse sisenejaid vastavate kleebistega hoone välisustel. Kaamerapilti keegi reaalajas ei jälgi.

Andmeid kogutakse üksnes eeltoodud eesmärgil. Videokaamerate ning nende salvestiste kasutamise aluseks on PRIA õigustatud huvi teenistujate, klientide ja vara, sh andmete kaitse ja turvalisuse tagamiseks (tulenevalt isikuandmete kaitse seaduse § 14 lg 3 ja asjaõigusseaduse § 41 lg 1).

Tähe 4 hoonesse või selle vahetusse lähedusse on paigaldatud 5 kaamerat. Neist enamik on sisekaamerad, mis asuvad hoone korruste üldaladel ning samuti on kasutuses välikaamera. Kaameraid ei kasutata WC-des ja duširuumides.

Kaamerate abil kogutavaid andmeid kaitstakse. Juurdepääs videokaamerate salvestistele on piiratud PRIA turvanõunikuga, kes vaatab salvestisi vaid turvaintsidendi lahendamiseks. Kaamerate salvestised ei säili igavesti, vaid need kirjutatakse jooksvalt üle (keskmine säilimisaeg u 1 kuu).

Andmesubjektidel on õigus tutvuda ja saada koopia salvestisest, millel teda on kujutatud. Salvestise koopia saamiseks tuleb esitada taotlus PRIA e-posti aadressil pria@pria.ee. Avalduses palume kirjeldada võimalikult täpselt aega ja kohta, mille kohta soovitakse salvestist saada. PRIA-l puudub kohustus koopia väljastamise taotlust rahuldada, vastav otsustus tehakse igakordselt kaalutlusõiguse alusel. Näiteks võib salvestis sisaldada teiste isikute isikuandmeid, millisel juhul on õigus koopia väljastamisest keelduda. Koopia andmisel tuleb kõik teised isikud muuta tuvastamatuks, kusjuures ümbertöötlemise kulud kannab koopia väljastamist taotlev isik.

Õigusrikkumiste korral on õiguskaitseorganitel õigus turvasalvestis originaalkujul välja nõuda ning PRIA on kohustatud selle  neile andma.

 

Uudised

Eile, 11. detsembril toimus Maaeluministeeriumis põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu (PMAN) istung, kus päevakorras olid mesilaspere toetus, muudatused seoses põllumajandusloomade registrile antavate andmete edastamisega, Euroopa Komisjoni teatis biomajanduse strateegia kohta, investeeringumeetmete elluviimise tähtaegade pikendamine ja ülevaade põllumajandussektori 2017. aasta tulemustest.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Tootjarühma loomise ja arendamise toetuse maksenõuete esitamise voor (MAK 2014-2020 meede 9.1) 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike